Corpus Jaume Corbera

El corpus Jaume Corbera està format per tres converses enregistrades a l’Alguer durant els dies 25 i 26 de juliol de 2008. Els informadors pertanyen tant al món mariner i rural com al món urbà. En el moment de les entrevistes, tots els informadors algueresos eren majors de 70 anys. Les converses es fan tenen una durada aproximada de 90 minuts (la primera i la tercera) i de 120 minuts (la segona).

Les dades varen ser recollides per Jaume Corbera (professor de la UIB) i Enrico Chessa (de la Universitat Queen Mary de Londres).

Per a citar aquest corpus, feu servir la referència següent:

Corbera, Jaume; Chessa, Enrico (2009). Conversa amb... Corpus Oral de l'Alguerès. [DVD].[http://prosodia.upf.edu/coalgueres/ca/corpus/corbera.html]