Corpus Arxiu de Tradicions de l’Alguer

El corpus de l'Arxiu de Tradicions de l'Alguer està format per etnotextos longitudinals i té una durada total aproximada de 150 minuts. Aquests etnotextos es varen dur a terme entre l’estiu i la tardor de 1997. Els etnotextos van ser duts a terme a dues senyores de més de 60 anys, les quals no havien viscut mai a fora de l’Alguer.

El mètode d’enregistrament utilitzat era el de fer preguntes perquè les parlants poguessin explicar històries de manera espontània amb poca intervenció per part de l’entrevistador. Així, aquest material està format per poemes, rondalles, contes, cançons, acudits, etc.

Aquestes dades varen ser recollides per Luca Scala (president de l’Arxiu de Tradicions de l’Alguer).

Per a citar aquest corpus, feu servir la referència següent:

Armangué, Joan; Scala, Luca (1997). L'Alguer. Primera campanya de gravacions de literatura popular de tradició oral. [http://www.sre.urv.es/irmu/alguer]