Corpus de l'Atles interactiu de l’entonació del català

El corpus de l'Atles interactiu de l'entonació del català està format per 3 Map Tasks d’una durada mitjana de 10 minuts cadascun. Va ser recollit al desembre de 2007. Els informants són dues dones d’uns 50 anys, dues de 60 anys i dos homes d’una trentena d’anys.

La metodologia que es va seguir per a la recollida de dades és el Map Task. El Map Task és una tasca de col·laboració entre un parell de subjectes dissenyada per fomentar la producció de certs fenòmens lingüístics i que permet controlar al mateix temps alguns dels efectes del context (segments sonors, estructura informativa, estructura prosòdica dels mots). Cadascun dels dos participants té un mapa d’un lloc imaginari amb edificis i altres llocs singulars, com ara fonts o monuments. Un dels dos interlocutors té el mapa amb un camí traçat i fa el paper de la persona que dóna instruccions, o instruction-giver. En canvi, l’altre interlocutor té una versió del mateix mapa que conté algunes diferències (ubicació dels llocs, el color d’aquests llocs, el nom) respecte de l’altre i que, a més, no té el camí traçat. Es tracta que qui no té el camí traçat faci preguntes al seu interlocutor de manera que, amb l’ajuda de les respostes que obtingui, pugui reproduir el mateix camí en el seu mapa.

Les dades varen ser recollides per Francesc Ballone (estudiant de doctorat de la Universitat de Sàsser) i Maria del Mar Vanrell (estudiant de doctorat de la UPF). Per citar els materials d'aquest corpus utilitzeu la referència següent:

Prieto, Pilar; Cabré, Teresa [coord.] (2010). Atles interactiu de l'entonació del català. [http://prosodia.upf.edu/atlesentonacio/]