Corpus Francesc Ballone

El corpus Francesc Ballone està format per 4 textos orals, recollit i enregistrat entre el 2000 i el 2008. Els informadors, pertanyen a una mateixa estratificació social però al mateix temps amb notables diferències laborals: hi ha representants del món pagesívol, representants del món de l’esport, pescadors, sabaters, capellans, dones de casa. Els informadors tenien quasi tots més de 70 anys en el moment de l’entrevista, amb un cas de locutor de 52 anys i una locutora de 100 anys (nascuda l’any 1906).

El material ha estat recollit i enregistrat per Francesc Ballone (Universitat de Sàsser). El material (no tallat) té una durada estimada de 20 hores.

Per a citar aquest corpus, feu servir la referència següent:

Ballone, Francesc (2000-2008). Corpus Oral de l'Alguerès. [http://prosodia.upf.edu/coalgueres/ca/corpus/ballone.html]