Corpus Arxiu de Tradicions de l’Alguer

Audio (durata: 02:52)

 

Partecipanti

Partecipante:
—Nome: CXG
—Professione: casalinga
—Età: 58 anni

Trascrizione

ESCOLTAU L'AFET COM VA (cantada)

Escoltau l'afet com va
de la befa que és estada,
i la dona engenollada
dient: “Pare, no el vull més!”

“Diu-me tu, si l'has entès,
aqueix vols per marit?”
“No senyor, sempre li he dit,
torni-me la nell que és mia”

S'és desfet lo matrimoni
a dins de santa Maria.

Ara li respon lo cura:
“Séu venguts també a l'iglésia.
Séu venguts també a l'iglésia
a la presència de Déu!

Alegrant aqueix cor meu,
aqueix vols per marit?”
“No senyor, sempre li he dit,
torni-me la nell que és mia.”

S'és desfet lo matrimoni
a dins de santa Maria.

S'escapa a corrir el minyó
dret en casa de la mare.
“Jo ja he fet bona casada
sense tendre bene(d)icció.
Só arrestat com un bufó,
que la culpa ja és la mia.”

S'és desfet lo matrimoni
a dins de santa Maria.

“Fill meu, està alegr i content
presto fem la contradansa!
Si no és aqueixa és una altra,
presto fem lo casament.

Lo pranzo serà potent,
lo que fem amb ton pare.
I la dona ja és demanada,
de bon índol, de bona genia.”

S'és desfet lo matrimoni
a dins de santa Maria.

S'és desfet lo matrimoni
a dins de santa Maria.

[02:52]