Corpus Arxiu de Tradicions de l’Alguer

Audio (durata: 01:15)

 

Partecipanti

Partecipante:
—Nome: CXG
—Professione: casalinga
—Età: 58 anni

Trascrizione

SÓ COSIDORA (cantada)

(Só cosidora, respectada assai,
cus a de dia i de nit també)...
Só alta i bruna, estrígida i ben feta,
vaig vestida com una senyora,
ara que tenc la gonella estreta
no me hi manca més que la servidora.

Cus a de dia i de nit també...*

Tots me miren, tots m'adoren,
tots me fanen los compliments.
Tots me miren, tots m'adoren,
tots me donen los apuntaments.

Só alta i bruna, estrígida i ben feta,
vaig vestida com una senyora,
ara que tenc la gonella estreta
no me hi manca més que la servidora.

I un bell dia un jove com un sol
i me n'ha pres, nunua com era:
envetxe de cosir de part d'envant,
ell m'ha cosit tota de part d'enrera!

______
*«...no!..»;

[01:15]