Corpus Arxiu de Tradicions de l’Alguer

Audio (durata: 00:12)

 

Partecipanti

Partecipante:
—Nome: CXG
—Professione: casalinga
—Età: 58 anni

 

Trascrizione

A LA PORTA DE SANT FELIP

A la porta de Sant Felip,
cosa m'haveu portat?
Un llibret per vos senyar.*
Senyal voleu de Déu,
gloriós sant Bartomeu,
gloriosa la Maria
i tots los sants en companyia

______
*«sol que no me n'arrecord...»

[00:07]