Corpus Arxiu de Tradicions de l’Alguer

Audio (durata: 00:15)

 

Partecipanti

Partecipante:
—Nome: CXG
—Professione: casalinga
—Età: 58 anni

Trascrizione

SANT ANTONI PETIT PETIT

[Sant Antoni petit petit,
Déu l'ha fet i l'ha vestit]
és anat a predicar,
bones noves mos portarà.

“Fills meus, de on séu venint?”
“De la porta de Sant Felip”
“Cosa m'haveu portat?”
“Un llibret per vos senyar”

Senyal voleu de Déu
gloriós sant Bartomeu,
gloriosa la Maria
i tots los sants en companyia.

[00:15]