Corpus Arxiu de Tradicions de l’Alguer

Audio (durata: 02:00)

 

Partecipanti

Partecipante:
—Nome: CAF
—Professione: casalinga
—Età: 93 anni

Trascrizione

QUI BELLA MISSIÓ

Qui bella missió
que diu padre Basciano
anem a l'escoltar-lo a entendre el que mos diu.

Tot lo primer diu
de la Crestianitat,
per diure los pecats al confessor.

Jesús i qui error
que mos hi ha succeït
mentres que havem vivit en aqueix món.

Hòmens i dones són,
minyones i minyons:
per anar a entendre els perdons serem contrits.

Ara sem advertits
en cada hora del dia,
per no fer companyia als de l'Infern.

Ràbia, rancor i gel,
tot tenim de deixar
i de mos estimar com a germans.

Lo remeri és a mans
de mos posar en gràcia:
basta que just se faci lo Jubileu.

Cada ànima ne treu
de les del Purgatori:
en aquell adjutori és l'assistença.

Prenim-mo(s)'l en pac(i)ència,
deixem-mos la porfídia,
ditxós és qui té envídia, servir a Déu.

Qui l'adora i qui el creu
mai tenguerà pena,
lo Pare de les Penes és a la Glòria.

Aqueixa és la victòria,
la que mos guadanyarem
mentres que servirem a Jesucrist.

Ne treguerem conqüist
de les ànimes nostres,
la mia i les vostres dongueran compte.

Quan Déu mos pregonta,
lo Dia del Judici,
los nostros benificis i les obres.

En allà rics i pobres
tots ...imarem uguals:
a la mà esquerra els mals i els bons a la mà dreta.

L'ànima pura i neta
se ne la pren sant Miquel,
se ne la munta al Cel per companyia.

Quan Déu mos envia
an aquellos furiosos,
cada dos putxinosos se'n pren una.

Obriu la sepultura
en aquell gran disterro:
en aquell foc eterno hi estan les ànimes.

[02:00]