Atles interactiu de l'entonació del català


Cat_ToBI

El sistema d'etiquetatge Cat_ToBI està explicat a la pàgina web Cat_ToBI training materials.

Les principals referències bibliogràfiques sobre el sistema d'etiquetatge Cat_ToBI són:

  • Prieto, Pilar, Lourdes Aguilar, Ignasi Mascaró, Francesc Torres-Tamarit, Maria del Mar Vanrell (2009). L'etiquetatge prosòdic Cat_ToBI. Estudios de Fonética Experimental XVIII, 287-309. [text complet, arxius de so]
  • Prieto, Prieto (in press, 2014). The Intonational Phonology of Catalan. Dins: Sun-Ah Jun (ed.) Prosodic Typology 2. Oxford: Oxford University Press, 43-80. [text complet]
  • Escudero, David, Lourdes Aguilar, Maria del Mar Vanrell, i Pilar Prieto (2012). Analysis of inter-transcriber consistency in the Cat_ToBI prosodic labelling system, Speech Communication 54(4), 566-582. [text complet]

 

Contacte

Atles interactiu de l'entonació del català
Dept. de Traducció i Ciències del Llenguatge
Universitat Pompeu Fabra. 08018 Barcelona

Cita: Prieto, Pilar & Cabré, Teresa (coords.) (2007-2012).
Atles interactiu de l'entonació del català. Pàgina web: <http://prosodia.upf.edu/atlesentonacio/>.

   

Amb el patrocini de

Mapes
Laboratori d'Informació Geogràfica i Teletecció (LIGIT), UAB

Arxius d'àudio i video
© Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears