Atles interactiu de l'entonació del català


Presentació

L’Atles interactiu de l’entonació del català té com a objectiu la presentació sistemàtica d’una sèrie de materials en àudio i en vídeo per a l’estudi de la prosòdia i l’entonació dels dialectes catalans, de tal manera que es pugui iniciar un estudi de la notable diversitat dialectal de l’entonació catalana. A través dels mapes del domini lingüístic, l’usuari pot accedir de forma simple a diferents materials en àudio i vídeo dels diferents parlars catalans. Per a cada població, incloem els següents tipus de materials: 

  • Enquesta de situacions: Exemples en àudio de diferents tipus de contorns entonatius (uns 50 contorns per localitat) que expressen diferents matisos semàntics, obtinguts a través d'una enquesta de situacions.
  • Corpus de diàleg Map Task: Un fragment de parla en àudio obtingut d’una manera semidirigida mitjançant el mètode dels Map Tasks. Es tracta d'una tasca de cooperació entre dos parlants per a trobar el camí en un mapa.
  • Entrevista en vídeo: Un fragment de parla espontània obtingut mitjançant una entrevista en vídeo, extreta de diverses gravacions fetes per l'equip i d'arxius ja existents com ara l’Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears.  

Aquest projecte s’inscriu en un programa d’abast internacional que pretén proposar un sistema d’etiquetatge tonal ToBI per a diferents llengües (http://www.ling.ohio-state.edu/~tobi/). En aquesta pàgina hi podeu trobar la nostra proposta de transcripció prosòdica del català Cat-ToBI, explicada a través d’un manual on es van mostrant exemples de diferents patrons entonatius i els símbols emprats per a l’etiquetatge. 

Volem que aquest lloc web sigui una eina útil tant per a la recerca com per a la docència. Pel que fa a la recerca, posem a l’abast dels investigadors tota una sèrie de materials sonors per a l’estudi de la prosòdia i l’entonació catalanes. Pel que fa a la docència, aquest web facilita un accés senzill a exemples sonors de les entonacions de diferents dialectes del català. A través d’una eina comparativa es podran fer comparacions de contorns equivalents en diferents dialectes. També es podrà aprendre, a través del manual Cat-ToBI, a etiquetar prosòdicament mostres de català parlat. I finalment, el web també conté una pàgina de recursos que inclou  bibliografia especialitzada sobre l’entonació del català i referències a corpus orals del català.

Contacte

Atles interactiu de l'entonació del català
Dept. de Traducció i Ciències del Llenguatge
Universitat Pompeu Fabra. 08018 Barcelona

Cita: Prieto, Pilar & Cabré, Teresa (coords.) (2007-2012).
Atles interactiu de l'entonació del català. Pàgina web: <http://prosodia.upf.edu/atlesentonacio/>.

   

Amb el patrocini de

Mapes
Laboratori d'Informació Geogràfica i Teletecció (LIGIT), UAB

Arxius d'àudio i video
© Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears

 

ml>