Atles interactiu de l'entonació del català

Resultats

En aquesta secció podeu visualitzar els mapes interactius que permeten escoltar les frases de 20 modalitats oracionals als 70 punts d'enquesta.
Per a escoltar les oracions, seleccioneu del menú desplegable aquí baix el tipus de frase que voleu sentir i després cliqueu sobre els diferents punts geogràfics.
L'explicació dels diferents contorns entonatius trobats, així com els codis de colors dels mapes, els trobareu en el capítol 8 de la publicació següent:
Pilar Prieto i Teresa Cabré (coords.) (2013). L'entonació dels dialectes catalans. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Atles interactiu de l'entonació del català
Dept. de Traducció i Ciències del Llenguatge
Universitat Pompeu Fabra. 08018 Barcelona

   

Mapes
Laboratori d'Informació Geogràfica i Teletecció (LIGIT), UAB

Arxius d'àudio i video
© Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears