català | english | español | occitan
NOTÍCIES

Benvinguts al web del Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP)

El Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP) forma part de la Unitat de Recerca en Lingüística (UR-Ling) del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra.

OBJECTIU

Entendre el paper de la prosòdia i els gestos en la comunicació humana, en la comprensió i en el processament del llenguatge. Les nostres grans àrees d'interès són la interfície entre prosòdia audiovisual i pragmàtica, els processos cognitius durant el processament de la prosòdia audiovisual, i també l'adquisició de la prosòdia audiovisual en L1 i L2. Les llengües que investiguem de forma preferent són el català, el castellà, l’occità, l’anglès i el sard.

MÈTODE

Utilitzem un mètode interdisciplinari (lingüístic i psicològic) en col·laboració amb altres grups de recerca. Combinem mètodes i tècniques com l’anàlisi lingüística, prosòdica i gestual, mètodes comparatius (adquisició, tipologia lingüística) i mètodes experimentals com el seguiment de la mirada (eye-tracking) i tècniques d’anàlisi neuronal en col·laboració amb d’altres grups.

LOCALIZACIÓ I CONTACTE

Adreça:
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Universitat Pompeu Fabra
C/ Roc Boronat, 138, 08018 Barcelona

Contacte: Pilar Prieto
E-mail:
pilar.prieto AT upf.edu
Tel.: +34 93 542 2311

FINANÇAMENT

Els nostres projectes d'investigació són finançats per fonts públiques, que inclouen:
Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO)
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Obra Social La Caixa (RECERCAIXA)

LLIBRES RECENTS

Frota, Sónia and Pilar Prieto
(2015). Intonation in Romance. Oxford: Oxford University Press.
Activitats
Untitled Document

Divendres 18 de maig de 2018, de 9:30 a 13:15
UR-Ling workshop
Lloc: Aula 55.309 - Campus de la Comunicació-Poblenou (UPF)

___________________

Dilluns 28 de maig de 2018, de 12:00 a 14:00
Presentació a càrrec de: Nathalie Schümchen (University of South Denmark)
Titol: Visualizing Linguistic Phenomena and Evaluating Their Usability in L2 Teaching and Learning
Lloc: Aula 52.701 - Campus de la Comunicació-Poblenou (UPF)

___________________

Dilluns 4 de juny de 2018, a les 12:00
Preschoolers’ pragmatic development: How prosody and gesture lend a helping hand 
Assaig de la defensa de tesi doctoral
Autora: Iris Hübscher
Lloc: Aula 52.701 - Campus de la Comunicació-Poblenou (UPF)

___________________

Dilluns 11 de juny de 2018, de 12:00 a 14:00
Assaig presentacions Speech Prosody
Lloc: Aula 52.701 - Campus de la Comunicació-Poblenou (UPF)

"Deconstructing beat gestures: a labelling proposal" 
Pilar Prieto, Alice Cravotta, Olga Kushch, Patrick Louis Rohrer, & Ingrid Vilà-Giménez

"Encouraging children to produce rhythmic beat gestures leads to better narrative discourse performances"
Ingrid Vilà-Giménez & Pilar Prieto

"Preschoolers use prosodic mitigation strategies to encode polite stance"
Iris Hübscher, Martina Garufi, & Pilar Prieto

"Hand-clapping to the rhythm of newly learned words improves L2 pronunciation: Evidence from Catalan and Chinese learners of French"
Florence Baills, Yuan Zhang, & Pilar Prieto

"Brief training with rhythmic beat gestures helps L2 pronunciation in a reading aloud task" 
Judith Llanes-Coromina, Patrick Louis Rohrer, & Pilar Prieto

___________________

Dilluns 18 de juny de 2018, de 12:00 a 14:00
Assajos defenses TFM
Lloc: Aula 52.701 - Campus de la Comunicació-Poblenou (UPF)

"Does the use of visuospatial hand gestures facilitate the learning of L2 vowel length contrasts?"
Peng Li

"Does listening to songs enhance pronunciation and word learning?"
Yuran Bu

"Does singing enhance pronunciation and word learning"
Yuhui Cheng

___________________

Dilluns 25 de juny de 2018, de 12:00 a 14:00
Assajos defenses pla de recerca
Lloc: Aula 52.701 - Campus de la Comunicació-Poblenou (UPF)

"The benefits of temporal gesture and speech integration on first and second language processing"
Patrick Rohrer

"The benefits of music-based activities on learning pronunciation of a second language"
Yuan Zhang

___________________

Dilluns 26 de juny de 2018, (hora pendent de confirmació)
Presentació a càrrec de: Mariia Pronina
Titol: The effect of a multimodal training on enhancing children's mental state and emotion understanding
Lloc: Aula (pendent de confirmació) - Campus de la Comunicació-Poblenou (UPF)

___________________

Check all the UR-Ling Seminars here.

Investigadors de la UPF i la UB creen una web per ajudar pares i educadors a potenciar el llenguatge dels nadons

RECERCA


Prosòdia de les llengües romàniques
Avançar en el sistema de transcripció prosòdica per a les llengües romàniques.

Fonologia de l'entonació
Analitzar la funció fonològica i el significat de contrastos entonatius.

Prosòdia audiovisual
Estudiar la relació entre gestos, prosòdia i estructures lingüístiques.

L'adquisició de la prosòdia audiovisual
El desenvolupament de la prosòdia i els gestos, i com es relacionen amb l'adquisició de significat.

La relació temporal entre prosòdia i gestos
Com es coordinen els gestos i l'estructura prosòdica?

El processament cognitiu de la prosòdia
Determinar si les estratègies prosòdiques modifiquen els nivells d'atenció i de memòria.

Beneficis de prosòdia i gestualitat en el processament del llenguatge
Com la prosodia i el gest poden afavorir l'adquisició de L1, L2 i l'aprenentatge en general?

 

Geoprosòdia Autoaprenentatge Corpora Formació Enllaços
       

Design and implementation: Optimitza.cat / Joan Borràs-Comes