català | english | español | occitan
NOTÍCIES La Núria Esteve-Gibert ha obtingut una plaça postdoctoral al Laboratoire Parole & Langage, felicitats!

Benvinguts al web del Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP)

El Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP) forma part de la Unitat de Recerca en Lingüística (UR-Ling) del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra.

OBJECTIU
Entendre el paper de la prosòdia i els gestos en la comunicació humana, en la comprensió i en el processament del llenguatge. Les nostres grans àrees d'interès són la interfície entre prosòdia audiovisual i pragmàtica, els processos cognitius durant el processament de la prosòdia audiovisual, i també l'adquisició de la prosòdia audiovisual en L1 i L2. Les llengües que investiguem de forma preferent són el català, el castellà, l’occità, l’anglès i el sard.

MÈTODE
Utilitzem un mètode interdisciplinari (lingüístic i psicològic) en col·laboració amb altres grups de recerca. Combinem mètodes i tècniques com l’anàlisi lingüística, prosòdica i gestual, mètodes comparatius (adquisició, tipologia lingüística) i mètodes experimentals com el seguiment de la mirada (eye-tracking) i tècniques d’anàlisi neuronal en col·laboració amb d’altres grups.

LOCALIZACIÓ & CONTACTES

Adreça:
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Universitat Pompeu Fabra
C/ Roc Boronat, 138, 08018 Barcelona

Contacte: Pilar Prieto
E-mail:
pilar.prieto AT upf.edu
Tel.: +34 93 542 2311

FINANÇAMENT

Els nostres projectes d'investigació són finançats per fonts públiques, que inclouen:
Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO)
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Obra Social La Caixa (RECERCAIXA)


LLIBRES RECENTS

Prieto, Pilar i Teresa Cabré (2013). L'entonació dels dialectes catalans. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona.
   

Activitats
Untitled Document

Dilluns 23 de març de 2015, d'11.00 a 13.00h
The development of children’s irony detection skills: the role of emotional prosody and gestures
Santiago González-Fuente (UPF)
Seminari del GrEP (UR-Ling, UPF)
Lloc: aula 52.735-737, Campus de la Comunicació - Poblenou, Universitat Pompeu Fabra.

___________________

Dilluns 23 de març de 2015, a les 15h
Lexical function of pitch in the first language shapes crosslinguistic perception of Thai tones
Seminari del GrEP (UR-Ling, UPF)
Isabelle Darcy (Indiana University)
Lloc: aula 52.735 - 737, Campus de la Comunicació - Poblenou, Universitat Pompeu Fabra.

___________________


Check all the UR-Ling Seminars here.

Més...

Recerca

Prosòdia de les llengües romàniques
Avançar en el sistema de transcripció prosòdica per a les llengües romàniques.

Fonologia de l'entonació
Analitzar la funció fonològica i el significat de contrastos entonatius.

Prosòdia audiovisual
Estudiar la relació entre gestos, prosòdia i estructures lingüístiques.

L'adquisició de la prosòdia audiovisual
El desenvolupament de la prosòdia i els gestos, i com es relacionen amb l'adquisició de significat.

La relació temporal entre prosòdia i gestos
Com es coordinen els gestos i l'estructura prosòdica?

El processament cognitiu de la prosòdia
Determinar si les estratègies prosòdiques modifiquen els nivells d'atenció i de memòria.

Geoprosòdia Autoaprenentatge Adquisició Corpora Formació
   

RSS Feed | Design and implementation: Optimitza.cat / Joan Borràs-Comes