català | english | español | occitan
NOTÍCIES

Benvinguts al web del Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP)

El Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP) forma part de la Unitat de Recerca en Lingüística (UR-Ling) del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra.

OBJECTIU

Entendre el paper de la prosòdia i els gestos en la comunicació humana, en la comprensió i en el processament del llenguatge. Les nostres grans àrees d'interès són la interfície entre prosòdia audiovisual i pragmàtica, els processos cognitius durant el processament de la prosòdia audiovisual, i també l'adquisició de la prosòdia audiovisual en L1 i L2. Les llengües que investiguem de forma preferent són el català, el castellà, l’occità, l’anglès i el sard.

MÈTODE

Utilitzem un mètode interdisciplinari (lingüístic i psicològic) en col·laboració amb altres grups de recerca. Combinem mètodes i tècniques com l’anàlisi lingüística, prosòdica i gestual, mètodes comparatius (adquisició, tipologia lingüística) i mètodes experimentals com el seguiment de la mirada (eye-tracking) i tècniques d’anàlisi neuronal en col·laboració amb d’altres grups.

LOCALIZACIÓ I CONTACTE

Adreça:
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Universitat Pompeu Fabra
C/ Roc Boronat, 138, 08018 Barcelona

Contacte: Pilar Prieto
E-mail:
pilar.prieto AT upf.edu
Tel.: +34 93 542 2311

FINANÇAMENT

Els nostres projectes d'investigació són finançats per fonts públiques, que inclouen:
Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO)
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Obra Social La Caixa (RECERCAIXA)

LLIBRES RECENTS

Frota, Sónia and Pilar Prieto
(2015). Intonation in Romance. Oxford: Oxford University Press.
Activitats
Untitled Document

Dilluns 25 de juny de 2018, de 12:00 a 14:00
Assajos TFM
Lloc: Aula 52.701 - Campus de la Comunicació-Poblenou (UPF)

"Does the use of visuospatial hand gestures facilitate the learning of L2 vowel length contrasts?"
Peng Li

"Does listening to songs enhance pronunciation and word learning?"
Yuran Bu

"Does singing enhance pronunciation and word learning"
Yuhui Cheng

___________________

Dilluns 25 de juny de 2018, de 15:00 a 17:00
Assajos defenses pla de recerca
Lloc: Aula 52.701 - Campus de la Comunicació-Poblenou (UPF)

"The benefits of temporal gesture and speech integration on first and second language processing"
Patrick Rohrer

"The benefits of music-based activities on learning pronunciation of a second language"
Yuan Zhang

___________________

Dimarts 26 de juny de 2018, de 16:00 a 18:00
Presentació a càrrec de: Mariia Pronina
Titol: The effect of a multimodal training on enhancing children's mental state and emotion understanding
Lloc: Aula 52.701 - Campus de la Comunicació-Poblenou (UPF)

___________________

Dimecres 27 de juny 2018

Doctoral defense and session on "Multimodal communication and pragmatic language development"
organized by the GrEP group, Department of Translation and Language Sciences, UPF

Universitat Pompeu Fabra, Campus del Poblenou, room 55.410
Program                                                                              
9.30-11.30 Defense of the thesis
"Preschoolers' pragmatic development: How prosody and gesture lend a helping hand" by Iris Hübscher
11.30-12.30 Thesis defense pica pica

12.30-13.30 Judith Holler, Max Planck Institute for Psycholinguistics, the Netherlands & Donders Institute for Brain, Cognition and Behavious, Radboud University, the Netherlands
"Multimodal language in interaction"
13.30 Department pica pica

15.00-15.40 Aliyah Morgenstern, Sorbonne Noucelle University
"Children's multimodal grammar under construction: The example of negation
15.40-16.20 Marc Swerts, Tilburg University
"Crosscultural variation in the multimodal expression of time
16.20-17.00 Alfonso Igualada, Universitat Oberta de Catalunya
"PleaseApp: Gesture-speech comprehension in children with autism spectrum disorder"
17.00-17.40 Núria Esteve-Gibert, Universitat de Barcelona
"Do children use gesture before prosody as a cue to pragmatic meaning? A study on the acquisition of information structure in French

___________________

Dilluns 2 de juliol de 2018, de 10:00 a 12:00
Defenses TFM
Lloc: Aula (pendent de confirmació) - Campus de la Comunicació-Poblenou (UPF)

"Does the use of visuospatial hand gestures facilitate the learning of L2 vowel length contrasts?"
Peng Li
Presidenta: Dra. R. Estopà. Vocal: Dra Lorraine Baqué. Secretària: P. Prieto

"Can listening to songs help L2 pronunciation and word learning?"
Yuran Bu
Presidenta: Dra. G. Boleda. Vocal: Dr JC Mora. Secretària: P. Prieto

"Can singing enhance L2 pronunciation and word learning?"
Yuhui Cheng
Presidenta: Dra. G. Boleda. Vocal: Dr JC Mora. Secretària: P. Prieto

___________________

Dilluns 2 de juliol de 2018, de 13:00 a 14:00
Defensa pla de recerca
Lloc: Aula (pendent de confirmació) - Campus de la Comunicació-Poblenou (UPF)

"The Benefits of Music-based Activities on Learning Pronunciation of a Second Language"
Yuan Zhang
Dr. Joan Carles Mora (UB, president tribunal), Dra. Laia Viladot (UAB, vocal),  Dra. Josefina Carrera (UB, secretària tribunal)

___________________

Dilluns 9 de juliol de 2018, de 12:00 a 13:00
Defensa pla de recerca
Lloc: Aula (pendent de confirmació) - Campus de la Comunicació-Poblenou (UPF)

"The benefits of beat gestures in second language processing and learning"
Patrick Rohrer
Dr. Salvador Soto (UPF, president tribunal), Dra. Núria Esteve-Gibert (UB, vocal), Dra. Mireia Farrús (UPF, secretària tribunal)

___________________


Check all the UR-Ling Seminars here.

Investigadors de la UPF i la UB creen una web per ajudar pares i educadors a potenciar el llenguatge dels nadons

RECERCA


Prosòdia de les llengües romàniques
Avançar en el sistema de transcripció prosòdica per a les llengües romàniques.

Fonologia de l'entonació
Analitzar la funció fonològica i el significat de contrastos entonatius.

Prosòdia audiovisual
Estudiar la relació entre gestos, prosòdia i estructures lingüístiques.

L'adquisició de la prosòdia audiovisual
El desenvolupament de la prosòdia i els gestos, i com es relacionen amb l'adquisició de significat.

La relació temporal entre prosòdia i gestos
Com es coordinen els gestos i l'estructura prosòdica?

El processament cognitiu de la prosòdia
Determinar si les estratègies prosòdiques modifiquen els nivells d'atenció i de memòria.

Beneficis de prosòdia i gestualitat en el processament del llenguatge
Com la prosodia i el gest poden afavorir l'adquisició de L1, L2 i l'aprenentatge en general?

 

Geoprosòdia Autoaprenentatge Corpora Formació Enllaços
       

Design and implementation: Optimitza.cat / Joan Borràs-Comes