català | english | español | occitan
NOTÍCIES We would like to welcome to our group Celia Gorba as a Margarita Salas postdoc and Sara Muñoz as an FI PhD student! Congratulations to you and to our recently graduated group members Florence Baills, Peng Li and Ingrid Vilà-Giménez for being awarded postdoctoral fellowships in Cologne (Florence), Oslo (Peng), and Girona (Ingrid)!Please note that we have just launched the Oralitat webpage! Click here for more information: https://oralitat.upf.edu/. Congratulations to our group members Peng Li and Ingrid Vilà-Giménez for being awarded postdoctoral fellowships (Peng, postdoctoral position at University of Oslo; Ingrid, Margarita Salas postdoctoral position at Universitat de Girona)!

Benvinguts al web del Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP)

El Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP) forma part de la Unitat de Recerca en Lingüística (UR-Ling) del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra.

OBJECTIU

Comprendre el paper de la prosòdia i dels gestos en la comunicació humana, en la comprensió i en el processament del llenguatge. La nostra recerca té tres grans objectius: (a) investigar empíricament com els humans processen els patrons prosòdics i gestuals en combinació amb la parla; (b) incorporar aquest coneixement en models semàntics que modelin les àrees d’interfície amb altres components del llenguatge; i (c) investigar els beneficis cognitius i de desenvolupament de la prosòdia i el gest en el procés d’adquisició de llengües. La rellevància pràctica d’aquest darrer tema és gran, ja que la recerca en intervencions de tipus multimodal és central per millorar les habilitats lingüístiques en poblacions amb desenvolupament típic i atípic llenguatge.

MÈTODE

Utilitzem un mètode interdisciplinari (lingüístic i psicològic) en col·laboració amb altres grups de recerca. Combinem mètodes i tècniques com l’anàlisi lingüística, prosòdica i gestual, mètodes comparatius (adquisició, tipologia lingüística) i mètodes experimentals com el seguiment de la mirada (eye-tracking) i tècniques d’anàlisi neuronal en col·laboració amb d’altres grups.

LOCALIZACIÓ I CONTACTE

Adreça:
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Universitat Pompeu Fabra
C/ Roc Boronat, 138, 08018 Barcelona

Contacte: Pilar Prieto
E-mail:
pilar.prieto AT upf.edu
Tel.: +34 93 542 2311

FINANÇAMENT

Els nostres projectes d'investigació són finançats per fonts públiques, que inclouen:
Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO)
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Obra Social La Caixa (RECERCAIXA)

LLIBRES RECENTS

Frota, S. & Prieto, P.
(2015). Intonation in Romance. Oxford: Oxford University Press.
Prieto, P. & Esteve-Gibert, N. (Eds.) (2018). The Development of Prosody in First Language AcquisitionJohn Benjamins: Amsterdam.
Activitats
Untitled Document

Dilluns 30 de maig de 2022, a les 12:00 PM
Seminari del Grup d'Estudis de Prosòdia (UR-LING)
Presentació a càrrec de: Mireia Marimon (Universität Potsdam)
Títol: Word segmentation in German-learning infants: The role of prosody and its interaction with statistical learning
Resum: In this talk I will highlight the role of prosody in the context of word segmentation in 6- and 9-month-old German-learning infants. I will present different studies conducted at our lab using the Headturn Preference Procedure and pupillometry, showing the importance of prosodic cues for indicating word boundaries, and how these cues relate to statistical cues. In addition, I will show evidence on how word segmentation mechanisms are predictable of later language abilities. 
Lloc:  Universitat Pompeu Fabra, C. Roc Boronat 138, aula 52.737 

CANAL DE YOUTUBE.

Segueix-nos en el nostre canal de YouTube. Aquí compartirem vídeos de conferències i congressos i materials que fem servir en la nostra recerca. Per subscriure't només has de clicar AQUÍ.

RECERCA

Prosòdia de les llengües romàniques
Avançar en el sistema de transcripció prosòdica per a les llengües romàniques.

Fonologia de l'entonació
Analitzar la funció fonològica i el significat de contrastos entonatius.

Prosòdia audiovisual
Estudiar la relació entre gestos, prosòdia i estructures lingüístiques.

L'adquisició de la prosòdia audiovisual
El desenvolupament de la prosòdia i els gestos, i com es relacionen amb l'adquisició de significat.

La relació temporal entre prosòdia i gestos
Com es coordinen els gestos i l'estructura prosòdica?

El processament cognitiu de la prosòdia
Determinar si les estratègies prosòdiques modifiquen els nivells d'atenció i de memòria.

Beneficis de prosòdia i gestualitat en el processament del llenguatge
Com la prosodia i el gest poden afavorir l'adquisició de L1, L2 i l'aprenentatge en general?

 

Geoprosòdia Autoaprenentatge Corpora Formació Divulgació
     

Design and implementation: Optimitza.cat / Joan Borràs-Comes