català | english | español | occitan
NOTÍCIES The paper "Intonation and gesture as bootstrapping devices in speaker uncertainty" by I. Hübscher, N. Esteve-Gibert, A. Igualada, and P. Prieto has been chosen as the paper of 2017 in Virtual Special Issue of First Language in celebration of the journal's 40th anniversary! Congratulations!

Benvinguts al web del Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP)

El Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP) forma part de la Unitat de Recerca en Lingüística (UR-Ling) del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra.

OBJECTIU

Entendre el paper de la prosòdia i els gestos en la comunicació humana, en la comprensió i en el processament del llenguatge. Les nostres grans àrees d'interès són la interfície entre prosòdia audiovisual i pragmàtica, els processos cognitius durant el processament de la prosòdia audiovisual, i també l'adquisició de la prosòdia audiovisual en L1 i L2. Les llengües que investiguem de forma preferent són el català, el castellà, l’occità, l’anglès i el sard.

MÈTODE

Utilitzem un mètode interdisciplinari (lingüístic i psicològic) en col·laboració amb altres grups de recerca. Combinem mètodes i tècniques com l’anàlisi lingüística, prosòdica i gestual, mètodes comparatius (adquisició, tipologia lingüística) i mètodes experimentals com el seguiment de la mirada (eye-tracking) i tècniques d’anàlisi neuronal en col·laboració amb d’altres grups.

LOCALIZACIÓ I CONTACTE

Adreça:
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Universitat Pompeu Fabra
C/ Roc Boronat, 138, 08018 Barcelona

Contacte: Pilar Prieto
E-mail:
pilar.prieto AT upf.edu
Tel.: +34 93 542 2311

FINANÇAMENT

Els nostres projectes d'investigació són finançats per fonts públiques, que inclouen:
Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO)
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Obra Social La Caixa (RECERCAIXA)

LLIBRES RECENTS

Frota, S. & Prieto, P.
(2015). Intonation in Romance. Oxford: Oxford University Press.
Prieto, P. & Esteve-Gibert, N. (Eds.) (2018). The Development of Prosody in First Language AcquisitionJohn Benjamins: Amsterdam.
Activitats
Untitled Document

Dilluns 26 de octubre de 2020, de 12:00 AM

Presentació a càrrec de: Dr. Francesca Nicora (National University of Ireland, Galway (NUIG)
Titol: The effectiveness of explicit prosodic training in Italian as foreign language.
Lloc: Virtual Seminar via ZOOM

__________________

Dilluns 16 de novembre de 2020, de 12:00 a 14:00 PM

Presentació a càrrec de: Celia Gorba
Titol: Crosslinguistic influence in L2 speakers: : The effect of living in an L2 setting on L1 and L2 stop production and perception
Lloc: Virtual Seminar via ZOOM
Abstract:
Previous research found that second language (L2) experience may cause an interaction between first language (L1) and L2 categories. This study examines the effect of L2 experience on L1 and L2 stop perception. Three groups of Spanish learners of English varying in L2 experience completed a /p/-/b/ identification task - which included stimuli varying along a Voice Onset Time continuum - in each language. Results suggested that L2 experience improves the perception of L2 stops, but that it also affects L1 perception. Moreover, all groups appeared to have a shared L1-L2 category for bilabial stops, as perception patterns did not differ between languages.

__________________

Dilluns 23 de novembre de 2020, de 18:00 PM

Presentació a càrrec de: Jesús Romero-Trillo (Universidad Autónoma de Madrid)
Titol: Prosodic Pragmatics: an essential tool for understanding L1 and L2 speech in context.
Lloc: Virtual Seminar via ZOOM
Abstract:
The talk proposes the absolute need to incorporate prosody to the pragmatic analysis of language and defends that the study of context is incomplete without the careful analysis of the acoustic elements that compose the kaleidoscope of speech. This approach is a return to the origins of discourse analysis in the late 60's and early 70's, when revered functional grammarians and discourse analysts like Halliday (1967, 1970) and Brazil (1997), inter alii, demonstrated the inextricable relationship between prosody and language functions. The way an utterance is pronounced belongs to the realm of prosody, and based on the acoustic performance of language, pragmatics can identify the intentions with which utterances are pronounced and how they may help to clarify the meaning behind some grammatical structures that do not render transparent pragmatic force. In the past, pragmaticians have rarely approached the study of meaning from a prosodic perspective as if speech were the subject matter for the study of meaning in a script, but without the realisation of that script in a context. The present talk will try to bridge the gap between pragmatics and prosody (Romero-Trillo, 2019) and will identify the main prosodic theories that can be useful for pragmatic research. The talk will also present current research in the field with specific emphasis on the prosody of pragmatic markers and emotions in English in L1 and L2 contexts.

Talk organized by the MA Program in Theoretical and Applied Linguistics.

__________________

Dijous 10 de desembre de 2020, de 10:00 AM a 12:20 PM

Nijmegen-Barcelona L2 seminar
Theme: "The acquisition of prosody and pronunciation from a multimodal perspective"

De 10:00 AM a 11:00 AM:
Titol: Stress in Motion: Can interactions between hand gesture and speech production aid lexical stress acquisition in Dutch learners of Spanish?
Presentació a càrrec de: Hans Rutger Bosker (Max Planck Institute Nijmegen), Marieke Hoetjes (Centre for Language Studies, Radboud University Nijmegen), Wim Pouw (Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour), and Lieke van Maastricht (Centre for Language Studies, Radboud University Nijmegen) about L2 lexical stress acquisition from a multimodal perspective.
Lloc: Virtual Seminar via ZOOM

De 11:00 AM a 11:20 AM : coffee break

De 11:20 AM a 12:20 AM:
Titol
: The effects of visuospatial hand gestures on the L2 learning of French suprasegmental features and front rounded vowels.
Presentació a càrrec de: Peng Li (Grup d'Estudis de Prosòdia, Universitat Pompeu Fabra), Florence Baills (Grup d'Estudis de Prosòdia, Universitat Pompeu Fabra), Lorraine Baqué (Departament de Filologia Francesa i Romànica, Universitat Autònoma de Barcelona), and Pilar Prieto (ICEA-Grup d'Estudis de Prosòdia, Universitat Pompeu Fabra) about learner's oral proficiency with a focus on the vowel quality, from a multimodal perspective.
Lloc: Virtual Seminar via ZOOM

__________________

Upcoming conference

PAPE2021: Phonetics and Phonology in Europe 2021. 21-23 June 2021. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. Call for papers coming soon.

__________________

Investigadors de la UPF i la UB creen una web per ajudar pares i educadors a potenciar el llenguatge dels nadons

RECERCA


Prosòdia de les llengües romàniques
Avançar en el sistema de transcripció prosòdica per a les llengües romàniques.

Fonologia de l'entonació
Analitzar la funció fonològica i el significat de contrastos entonatius.

Prosòdia audiovisual
Estudiar la relació entre gestos, prosòdia i estructures lingüístiques.

L'adquisició de la prosòdia audiovisual
El desenvolupament de la prosòdia i els gestos, i com es relacionen amb l'adquisició de significat.

La relació temporal entre prosòdia i gestos
Com es coordinen els gestos i l'estructura prosòdica?

El processament cognitiu de la prosòdia
Determinar si les estratègies prosòdiques modifiquen els nivells d'atenció i de memòria.

Beneficis de prosòdia i gestualitat en el processament del llenguatge
Com la prosodia i el gest poden afavorir l'adquisició de L1, L2 i l'aprenentatge en general?

 

Geoprosòdia Autoaprenentatge Corpora Formació Enllaços
       

Design and implementation: Optimitza.cat / Joan Borràs-Comes