català | english | español | occitan
NOTÍCIES Nova publicació: "L'entonació dels dialectes catalans", editat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat (coords. Pilar Prieto i Teresa Cabré)

Benvinguts al web del Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP)

El Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP) forma part de la Unitat de Recerca en Lingüística (UR-Ling) del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra.

OBJECTIU
Entendre el paper de la prosòdia i els gestos en la comunicació humana, en la comprensió i en el processament del llenguatge. Les nostres grans àrees d'interès són la interfície entre prosòdia audiovisual i pragmàtica, els processos cognitius durant el processament de la prosòdia audiovisual, i també l'adquisició de la prosòdia audiovisual en L1 i L2. Les llengües que investiguem de forma preferent són el català, el castellà, l’occità, l’anglès i el sard.

MÈTODE
Utilitzem un mètode interdisciplinari (lingüístic i psicològic) en col·laboració amb altres grups de recerca. Combinem mètodes i tècniques com l’anàlisi lingüística, prosòdica i gestual, mètodes comparatius (adquisició, tipologia lingüística) i mètodes experimentals com el seguiment de la mirada (eye-tracking) i tècniques d’anàlisi neuronal en col·laboració amb d’altres grups.

LOCALIZACIÓ & CONTACTES

Adreça:
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Universitat Pompeu Fabra
C/ Roc Boronat, 138, 08018 Barcelona

Contacte: Pilar Prieto
E-mail:
pilar.prieto AT upf.edu
Tel.: +34 93 542 2311

FINANÇAMENT

Els nostres projectes d'investigació són finançats per fonts públiques, que inclouen:
Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO)
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Obra Social La Caixa (RECERCAIXA)

Activitats
Untitled Document

12 de setembre de 2014, a les 10:00
On different factors affecting the development of audiovisual prosody
Seminari del GrEP
Marc Swerts (Tilburg University)
Lloc: aula 52.735-737, Campus de la Comunicació - Poblenou, Universitat Pompeu Fabra.

___________________

12 de setembre de 2014, a les 11:30
The integration of prosodic and gestural cues in the development of intentional communication
Lectura de tesi doctoral
Autora: Núria Esteve-Gibert
Directora: Pilar Prieto
Tribunal: Luca Bonatti (UPF), Ágnés M. Kovács (Central European University), Marc Swerts (Tilburg University)
Lloc: aula 55.309 (Edifici Tànger), Campus de la Comunicació - Poblenou, Universitat Pompeu Fabra.

___________________

26 de setembre de 2014, a les 12:30
Sensorimotor cognition and Minimalist syntax
Opening Session for the Masters of Theoretical and Applied Linguistics
Alistair Knott (Uniersity of Otago, New Zealand)
Lloc: aula 55.410 (Edifici Tànger), Campus de la Comunicació - Poblenou, Universitat Pompeu Fabra.


Check all the UR-Ling Seminars here.

 

Més...

Recerca

Prosòdia de les llengües romàniques
Avançar en el sistema de transcripció prosòdica per a les llengües romàniques.

Fonologia de l'entonació
Analitzar la funció fonològica i el significat de contrastos entonatius.

Prosòdia audiovisual
Estudiar la relació entre gestos, prosòdia i estructures lingüístiques.

L'adquisició de la prosòdia audiovisual
El desenvolupament de la prosòdia i els gestos, i com es relacionen amb l'adquisició de significat.

La relació temporal entre prosòdia i gestos
Com es coordinen els gestos i l'estructura prosòdica?

El processament cognitiu de la prosòdia
Determinar si les estratègies prosòdiques modifiquen els nivells d'atenció i de memòria.

Geoprosòdia Autoaprenentatge Adquisició Corpora Formació
   
         

RSS Feed | Design and implementation: Optimitza.cat / Joan Borràs-Comes