català | english | español | occitan
NOTÍCIES The paper "Intonation and gesture as bootstrapping devices in speaker uncertainty" by I. Hübscher, N. Esteve-Gibert, A. Igualada, and P. Prieto has been chosen as the paper of 2017 in Virtual Special Issue of First Language in celebration of the journal's 40th anniversary! Congratulations!

Benvinguts al web del Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP)

El Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP) forma part de la Unitat de Recerca en Lingüística (UR-Ling) del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra.

OBJECTIU

Entendre el paper de la prosòdia i els gestos en la comunicació humana, en la comprensió i en el processament del llenguatge. Les nostres grans àrees d'interès són la interfície entre prosòdia audiovisual i pragmàtica, els processos cognitius durant el processament de la prosòdia audiovisual, i també l'adquisició de la prosòdia audiovisual en L1 i L2. Les llengües que investiguem de forma preferent són el català, el castellà, l’occità, l’anglès i el sard.

MÈTODE

Utilitzem un mètode interdisciplinari (lingüístic i psicològic) en col·laboració amb altres grups de recerca. Combinem mètodes i tècniques com l’anàlisi lingüística, prosòdica i gestual, mètodes comparatius (adquisició, tipologia lingüística) i mètodes experimentals com el seguiment de la mirada (eye-tracking) i tècniques d’anàlisi neuronal en col·laboració amb d’altres grups.

LOCALIZACIÓ I CONTACTE

Adreça:
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Universitat Pompeu Fabra
C/ Roc Boronat, 138, 08018 Barcelona

Contacte: Pilar Prieto
E-mail:
pilar.prieto AT upf.edu
Tel.: +34 93 542 2311

FINANÇAMENT

Els nostres projectes d'investigació són finançats per fonts públiques, que inclouen:
Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO)
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Obra Social La Caixa (RECERCAIXA)

LLIBRES RECENTS

Frota, S. & Prieto, P.
(2015). Intonation in Romance. Oxford: Oxford University Press.
Prieto, P. & Esteve-Gibert, N. (Eds.) (2018). The Development of Prosody in First Language AcquisitionJohn Benjamins: Amsterdam.
Activitats
Untitled Document

Lectura de tesi doctoral

Dimarts 30 de juny, 16:00 PM

Titol: Non-referential beat gestures as a window onto the development of children's narrative abilities.
Autora: Ingrid Vilà
Director: Pilar Prieto (Universitat Pompeu Fabra)
Tribunal:
Presidenta: Dra: Katharina Rohlfing (Paderborn University) Secretària: Dra. Maria Graziano (Lund University) Vocal: Dra. Seyda Özçaliskan (Georgia State University. USA)
Lloc: Podeu contactar amb nosaltres per a l'enllaç

Defenses TFM

Dilluns 6 de juliol, 12:00 AM

Titol: The effects of embodied shadowing on L2 pronunciation.
Valeria Tamburini 
Tribunal: Director: Pilar Prieto (ICREA-UPF) Vocal: Joan Carles Mora (UB) Presidenta: Sílvia Perpiñán (UPF)
Enllaç: https://zoom.us/j/91776213046; Meeting ID: 917 7621 3046

Dilluns 6 de juliol, 15:30 PM

Titol: Temporal integration of gesture and speech in narrative discourse: An insight into the development of co-speech gesture use.
Júlia Florit 
Tribunal: Director: Pilar Prieto (ICREA-UPF) Vocal: Alfonso Igualada (UOC) Presidenta: Sílvia Perpiñán (UPF)
Enllaç: https://zoom.us/j/95861371153; Meeting ID: 958 6137 1153

Dilluns 21 de setembre, 12:00 AM

Titol: Multisensory training of L2 pronunciation: The role of tactile information on phoneme acquisition.
Alev Senem Ozakin 
Tribunal: Director: Pilar Prieto (ICREA-UPF) Vocal: Joan Carles Mora (UB) Presidenta: Sílvia Perpiñán (UPF)

__________________

Upcoming conference

PAPE2021: Phonetics and Phonology in Europe 2021. 21-23 June 2021. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. Call for papers coming soon.

__________________

Investigadors de la UPF i la UB creen una web per ajudar pares i educadors a potenciar el llenguatge dels nadons

RECERCA


Prosòdia de les llengües romàniques
Avançar en el sistema de transcripció prosòdica per a les llengües romàniques.

Fonologia de l'entonació
Analitzar la funció fonològica i el significat de contrastos entonatius.

Prosòdia audiovisual
Estudiar la relació entre gestos, prosòdia i estructures lingüístiques.

L'adquisició de la prosòdia audiovisual
El desenvolupament de la prosòdia i els gestos, i com es relacionen amb l'adquisició de significat.

La relació temporal entre prosòdia i gestos
Com es coordinen els gestos i l'estructura prosòdica?

El processament cognitiu de la prosòdia
Determinar si les estratègies prosòdiques modifiquen els nivells d'atenció i de memòria.

Beneficis de prosòdia i gestualitat en el processament del llenguatge
Com la prosodia i el gest poden afavorir l'adquisició de L1, L2 i l'aprenentatge en general?

 

Geoprosòdia Autoaprenentatge Corpora Formació Enllaços
       

Design and implementation: Optimitza.cat / Joan Borràs-Comes