català | english | español | occitan
NOTÍCIES

Benvinguts al web del Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP)

El Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP) forma part de la Unitat de Recerca en Lingüística (UR-Ling) del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra.

OBJECTIU

Entendre el paper de la prosòdia i els gestos en la comunicació humana, en la comprensió i en el processament del llenguatge. Les nostres grans àrees d'interès són la interfície entre prosòdia audiovisual i pragmàtica, els processos cognitius durant el processament de la prosòdia audiovisual, i també l'adquisició de la prosòdia audiovisual en L1 i L2. Les llengües que investiguem de forma preferent són el català, el castellà, l’occità, l’anglès i el sard.

MÈTODE

Utilitzem un mètode interdisciplinari (lingüístic i psicològic) en col·laboració amb altres grups de recerca. Combinem mètodes i tècniques com l’anàlisi lingüística, prosòdica i gestual, mètodes comparatius (adquisició, tipologia lingüística) i mètodes experimentals com el seguiment de la mirada (eye-tracking) i tècniques d’anàlisi neuronal en col·laboració amb d’altres grups.

LOCALIZACIÓ I CONTACTE

Adreça:
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Universitat Pompeu Fabra
C/ Roc Boronat, 138, 08018 Barcelona

Contacte: Pilar Prieto
E-mail:
pilar.prieto AT upf.edu
Tel.: +34 93 542 2311

FINANÇAMENT

Els nostres projectes d'investigació són finançats per fonts públiques, que inclouen:
Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO)
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Obra Social La Caixa (RECERCAIXA)

LLIBRES RECENTS

Frota, Sónia and Pilar Prieto
(2015). Intonation in Romance. Oxford: Oxford University Press.
Activitats
Untitled Document

Dilluns 7 de maig de 2018, de 12:00 a 13:30
Presentació a càrrec de: Eva Castillo
Titol: (pendent de confirmació)
Lloc: Aula (pendent de confirmació) - Campus de la Comunicació-Poblenou (UPF)

Dilluns 14 de maig de 2018, de 12:00 a 13:30
Presentació a càrrec de: Ingrid Vilà-Giménez
Titol: Beat gestures and narrative performance: two training studies with children
Lloc: Aula (pendent de confirmació) - Campus de la Comunicació-Poblenou (UPF)

Divendres 18 de maig de 2018, de 9:30 a 13:15
UR-Ling workshop
Lloc: Aula 55.309 - Campus de la Comunicació-Poblenou (UPF)

Dilluns 28 de maig de 2018, de 12:00 a 13:30
Assaig presentacions Speech Prosody
Lloc: Aula (pendent de confirmació) - Campus de la Comunicació-Poblenou (UPF)

"Deconstructing beat gestures: a labelling proposal" 
Pilar Prieto, Alice Cravotta, Olga Kushch, Patrick Louis Rohrer, & Ingrid Vilà-Giménez

"Encouraging children to produce rhythmic beat gestures leads to better narrative discourse performances"
Ingrid Vilà-Giménez & Pilar Prieto

"Preschoolers use prosodic mitigation strategies to encode polite stance"
Iris Hübscher, Martina Garufi, & Pilar Prieto

"Hand-clapping to the rhythm of newly learned words improves L2 pronunciation: Evidence from Catalan and Chinese learners of French"
Florence Baills, Yuan Zhang, & Pilar Prieto

"Brief training with rhythmic beat gestures helps L2 pronunciation in a reading aloud task" 
Judith Llanes-Coromina, Patrick Louis Rohrer, & Pilar Prieto

___________________

Check all the UR-Ling Seminars here.

Investigadors de la UPF i la UB creen una web per ajudar pares i educadors a potenciar el llenguatge dels nadons

RECERCA


Prosòdia de les llengües romàniques
Avançar en el sistema de transcripció prosòdica per a les llengües romàniques.

Fonologia de l'entonació
Analitzar la funció fonològica i el significat de contrastos entonatius.

Prosòdia audiovisual
Estudiar la relació entre gestos, prosòdia i estructures lingüístiques.

L'adquisició de la prosòdia audiovisual
El desenvolupament de la prosòdia i els gestos, i com es relacionen amb l'adquisició de significat.

La relació temporal entre prosòdia i gestos
Com es coordinen els gestos i l'estructura prosòdica?

El processament cognitiu de la prosòdia
Determinar si les estratègies prosòdiques modifiquen els nivells d'atenció i de memòria.

Beneficis de prosòdia i gestualitat en el processament del llenguatge
Com la prosodia i el gest poden afavorir l'adquisició de L1, L2 i l'aprenentatge en general?

 

Geoprosòdia Autoaprenentatge Corpora Formació Enllaços
       

Design and implementation: Optimitza.cat / Joan Borràs-Comes