català | english | español | occitan
NOTÍCIES The paper "Intonation and gesture as bootstrapping devices in speaker uncertainty" by I. Hübscher, N. Esteve-Gibert, A. Igualada, and P. Prieto has been chosen as the paper of 2017 in Virtual Special Issue of First Language in celebration of the journal's 40th anniversary! Congratulations!

Benvinguts al web del Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP)

El Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP) forma part de la Unitat de Recerca en Lingüística (UR-Ling) del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra.

OBJECTIU

Comprendre el paper de la prosòdia i dels gestos en la comunicació humana, en la comprensió i en el processament del llenguatge. La nostra recerca té tres grans objectius: (a) investigar empíricament com els humans processen els patrons prosòdics i gestuals en combinació amb la parla; (b) incorporar aquest coneixement en models semàntics que modelin les àrees d’interfície amb altres components del llenguatge; i (c) investigar els beneficis cognitius i de desenvolupament de la prosòdia i el gest en el procés d’adquisició de llengües. La rellevància pràctica d’aquest darrer tema és gran, ja que la recerca en intervencions de tipus multimodal és central per millorar les habilitats lingüístiques en poblacions amb desenvolupament típic i atípic llenguatge.

MÈTODE

Utilitzem un mètode interdisciplinari (lingüístic i psicològic) en col·laboració amb altres grups de recerca. Combinem mètodes i tècniques com l’anàlisi lingüística, prosòdica i gestual, mètodes comparatius (adquisició, tipologia lingüística) i mètodes experimentals com el seguiment de la mirada (eye-tracking) i tècniques d’anàlisi neuronal en col·laboració amb d’altres grups.

LOCALIZACIÓ I CONTACTE

Adreça:
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Universitat Pompeu Fabra
C/ Roc Boronat, 138, 08018 Barcelona

Contacte: Pilar Prieto
E-mail:
pilar.prieto AT upf.edu
Tel.: +34 93 542 2311

FINANÇAMENT

Els nostres projectes d'investigació són finançats per fonts públiques, que inclouen:
Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO)
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Obra Social La Caixa (RECERCAIXA)

LLIBRES RECENTS

Frota, S. & Prieto, P.
(2015). Intonation in Romance. Oxford: Oxford University Press.
Prieto, P. & Esteve-Gibert, N. (Eds.) (2018). The Development of Prosody in First Language AcquisitionJohn Benjamins: Amsterdam.
Activitats
Untitled Document

Dijous 10 de desembre de 2020, de 10:00 AM a 12:20 PM

Nijmegen-Barcelona L2 seminar
Theme: "The acquisition of prosody and pronunciation from a multimodal perspective"

De 10:00 AM a 11:00 AM:
Titol: Stress in Motion: Can interactions between hand gesture and speech production aid lexical stress acquisition in Dutch learners of Spanish?
Presentació a càrrec de: Hans Rutger Bosker (Max Planck Institute Nijmegen), Marieke Hoetjes (Centre for Language Studies, Radboud University Nijmegen), Wim Pouw (Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour), and Lieke van Maastricht (Centre for Language Studies, Radboud University Nijmegen) about L2 lexical stress acquisition from a multimodal perspective.
Lloc: Virtual Seminar via ZOOM

De 11:00 AM a 11:20 AM : coffee break

De 11:20 AM a 12:20 AM:
Titol
: The effects of visuospatial hand gestures on the L2 learning of French suprasegmental features and front rounded vowels.
Presentació a càrrec de: Peng Li (Grup d'Estudis de Prosòdia, Universitat Pompeu Fabra), Florence Baills (Grup d'Estudis de Prosòdia, Universitat Pompeu Fabra), Lorraine Baqué (Departament de Filologia Francesa i Romànica, Universitat Autònoma de Barcelona), and Pilar Prieto (ICEA-Grup d'Estudis de Prosòdia, Universitat Pompeu Fabra).
Lloc: Virtual Seminar via ZOOM

__________________

Dimecres 23 de desembre de 2020, a les 12:00 AM

Seminari Estudis L1, Grup d'Estudis de Prosòdia

VIDEO 1 (5 mins+15 mins discussion)
Pronina, M., Prieto, P., Bischetti, L., & Bambini, V. (2021, January 4-8). Is it language or social cognition? How expressive pragmatics and expressive prosody relate to other skills in preschool children [Oral presentation]. Budapest CEU Conference on Cognitive Development, Cognitive Development Center CEU, Budapest, Hungary.

VIDEO 2 (5 mins+15 mins discussion)
Vilà-Giménez, I., Demir-Lira, Ö. E., & Prieto, P. (2021, January 4-8). Referential iconic vs. Non-referential beat gestures performed in children's narratives: The predictive value of iconic gestures [Oral presentation]. Budapest CEU Conference on Cognitive Development, Cognitive Development Center CEU, Budapest, Hungary.

VIDEO 3 (5 mins+15 mins discussion)
Florit-Pons, J., Vilà-Giménez, I., Rohrer, P. L., & Prieto, P. (2021, January 4-8). The development of non-referential gestures and the ability to mark IS in narrative speech: A longitudinal study [Oral presentation]. Budapest CEU Conference on Cognitive Development, Cognitive Development Center CEU, Budapest, Hungary.

__________________

Upcoming conference

PAPE2021: Phonetics and Phonology in Europe 2021.
The Call for Papers for PaPE 2021 is now open! The conference will be held at Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) next 21-23 June 2021. Check it out here: https://pape2021.upf.edu/ 

__________________

Investigadors de la UPF i la UB creen una web per ajudar pares i educadors a potenciar el llenguatge dels nadons

RECERCA


Prosòdia de les llengües romàniques
Avançar en el sistema de transcripció prosòdica per a les llengües romàniques.

Fonologia de l'entonació
Analitzar la funció fonològica i el significat de contrastos entonatius.

Prosòdia audiovisual
Estudiar la relació entre gestos, prosòdia i estructures lingüístiques.

L'adquisició de la prosòdia audiovisual
El desenvolupament de la prosòdia i els gestos, i com es relacionen amb l'adquisició de significat.

La relació temporal entre prosòdia i gestos
Com es coordinen els gestos i l'estructura prosòdica?

El processament cognitiu de la prosòdia
Determinar si les estratègies prosòdiques modifiquen els nivells d'atenció i de memòria.

Beneficis de prosòdia i gestualitat en el processament del llenguatge
Com la prosodia i el gest poden afavorir l'adquisició de L1, L2 i l'aprenentatge en general?

 

Geoprosòdia Autoaprenentatge Corpora Formació Enllaços
       

Design and implementation: Optimitza.cat / Joan Borràs-Comes