català | english | español | occitan
NOTÍCIES We would like to welcome to our group Celia Gorba as a Margarita Salas postdoc and Sara Coego as an FI PhD student! Congratulations to you and to our recently graduated group members Florence Baills, Peng Li and Ingrid Vilà-Giménez for being awarded postdoctoral fellowships in Cologne (Florence), Oslo (Peng), and Girona (Ingrid! Please note that we have just launched the Oralitat webpage! Click here for more information: https://oralitat.upf.edu/. Congratulations to our group members Peng Li and Ingrid Vilà-Giménez for being awarded postdoctoral fellowships (Peng, postdoctoral position at University of Oslo; Ingrid, Margarita Salas postdoctoral position at Universitat de Girona)!

Benvinguts al web del Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP)

El Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP) forma part de la Unitat de Recerca en Lingüística (UR-Ling) del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra.

OBJECTIU

Comprendre el paper de la prosòdia i dels gestos en la comunicació humana, en la comprensió i en el processament del llenguatge. La nostra recerca té tres grans objectius: (a) investigar empíricament com els humans processen els patrons prosòdics i gestuals en combinació amb la parla; (b) incorporar aquest coneixement en models semàntics que modelin les àrees d’interfície amb altres components del llenguatge; i (c) investigar els beneficis cognitius i de desenvolupament de la prosòdia i el gest en el procés d’adquisició de llengües. La rellevància pràctica d’aquest darrer tema és gran, ja que la recerca en intervencions de tipus multimodal és central per millorar les habilitats lingüístiques en poblacions amb desenvolupament típic i atípic llenguatge.

MÈTODE

Utilitzem un mètode interdisciplinari (lingüístic i psicològic) en col·laboració amb altres grups de recerca. Combinem mètodes i tècniques com l’anàlisi lingüística, prosòdica i gestual, mètodes comparatius (adquisició, tipologia lingüística) i mètodes experimentals com el seguiment de la mirada (eye-tracking) i tècniques d’anàlisi neuronal en col·laboració amb d’altres grups.

LOCALIZACIÓ I CONTACTE

Adreça:
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Universitat Pompeu Fabra
C/ Roc Boronat, 138, 08018 Barcelona

Contacte: Pilar Prieto
E-mail:
pilar.prieto AT upf.edu
Tel.: +34 93 542 2311

FINANÇAMENT

Els nostres projectes d'investigació són finançats per fonts públiques, que inclouen:
Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO)
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Obra Social La Caixa (RECERCAIXA)

OFERTES FEINA

1 contracte a temps parcial de suport a la recerca (PSR) per al Plan Nacional (MinCiencia). Subprojecte: L'adquisició del marcatge multimodal de l'estructura de la informació a l'etapa preescolar (nens de 3 a 6 anys).

Àrees d'especialitat: fonètica; fonologia; pragmàica; adquisició del llenguatge

Llengua: català

Descripció breu: Passar tests estadaritzats de competència lingüística i cognitiva (CELF-preescholar, CELF-5, NEPSY-II, entre altres) a les escoles.

Temps de dedicació: 4 a 5 hores al dia, des de febrer a març 2023.

Contacte: pilar.prieto@upf.edu o sara.munoz@upf.edu.


LLIBRES RECENTS

Frota, S. & Prieto, P.
(2015). Intonation in Romance. Oxford: Oxford University Press.
Prieto, P. & Esteve-Gibert, N. (Eds.) (2018). The Development of Prosody in First Language AcquisitionJohn Benjamins: Amsterdam.
Activitats
Untitled Document

Dilluns 12 de desembre de 2022, a les 12:30 PM
Seminari del Grup d'Estudis de Prosòdia – Centre d’Estudis LSC
Títol: The multimodal prosodic marking of contrast in French and French Belgian Sign Language (LSFB)
Presentació a càrrec de: Clara Lombart (UNamur and UMons) · Resum
Lloc:  Universitat Pompeu Fabra, C. Roc Boronat 138, aula 52.737

Divendres, 16 de desembre de 2022, de 9:00 AM a 18:30 PM
Ph.D. Defense
Presentació a càrrec de: Patrick Louis Rohrer
Títol: A temporal and pragmatic analysis of gesture-speech association: A corpus-based approach using the novel MultiModal MultiDimensional (M3D) labeling system
Lloc:  Universitat Pompeu Fabra, C. Roc Boronat 138, sala 55.309

Conference
MMSYM: 1st International Multimodal Communication Symposium
The conference will be held at Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) on 26-27-28 April 2023. Check it out here: MMSYM 2023 

CANAL DE YOUTUBE

Segueix-nos en el nostre canal de YouTube. Aquí compartirem vídeos de conferències i congressos i materials que fem servir en la nostra recerca. Per subscriure't només has de clicar AQUÍ.


RECERCA

Prosòdia de les llengües romàniques
Avançar en el sistema de transcripció prosòdica per a les llengües romàniques.

Fonologia de l'entonació
Analitzar la funció fonològica i el significat de contrastos entonatius.

Prosòdia audiovisual
Estudiar la relació entre gestos, prosòdia i estructures lingüístiques.

L'adquisició de la prosòdia audiovisual
El desenvolupament de la prosòdia i els gestos, i com es relacionen amb l'adquisició de significat.

La relació temporal entre prosòdia i gestos
Com es coordinen els gestos i l'estructura prosòdica?

El processament cognitiu de la prosòdia
Determinar si les estratègies prosòdiques modifiquen els nivells d'atenció i de memòria.

Beneficis de prosòdia i gestualitat en el processament del llenguatge
Com la prosodia i el gest poden afavorir l'adquisició de L1, L2 i l'aprenentatge en general?

 

Geoprosòdia Autoaprenentatge Corpora Formació Divulgació
   

Design and implementation: Optimitza.cat / Joan Borràs-Comes