Corpus Arxiu de Tradicions de l’Alguer

Àudio (durada: 00:33)

 

Participants

Participant:
—Nom: CXG
—Professió: mestressa de casa
—Edat: 58 anys

Transcripció

MON PARE I MON(S) GERMANS

Mon pare i mon(s) germans
m'han privat de l'alegria:
ellos no són capellans
i volen que jo monja sia.
...de fer una monja...
...jo mai monja sigueré.
...com sigueriva de fer...
...a l'orsa ,
jo mai monja sigueré.

Jo set anys t'he aguardat,
altros set t'aguard encara:
si en aqueixos set no tornes
monja me trobes posada.
Monja del monestir sant
que té el nom de Santa Clara.

[00:33]