Corpus Arxiu de Tradicions de l’Alguer

Àudio (durada: 00:12)

 

Participants

Participant:
—Nom: CXG
—Professió: mestressa de casa
—Edat: 58 anys

 

Transcripció

A LA PORTA DE SANT FELIP

A la porta de Sant Felip,
cosa m'haveu portat?
Un llibret per vos senyar.*
Senyal voleu de Déu,
gloriós sant Bartomeu,
gloriosa la Maria
i tots los sants en companyia

______
*«sol que no me n'arrecord...»

[00:07]