Corpus Arxiu de Tradicions de l’Alguer

Àudio (durada: 00:17)

 

Participants

Participant:
—Nom: CXG
—Professió: mestressa de casa
—Edat: 58 anys

Transcripció

MIRA QUANT ÉS BELLA I QUANT ÉS GENTIL

Mira quant és bella i quant és gentil,
a Pasqua de abril se cullin les roses
amb les dioses i los dies grans.
Los sous guants que siguin de valor:
taronja, llimó i poma sasseresa,
filla de princesa, nada a l'algueresa.
Mira quant sés bella i quant sés gentil,
que a Pasqua de abril se cullin les roses.

[00:17]