Corpus Arxiu de Tradicions de l’Alguer

Àudio (durada: 00:13)

 

Participants

Participant:
—Nom: CXG
—Professió: mestressa de casa
—Edat: 58 anys

Transcripció

SANT ANTONI BALLA BALLA

Sant Antoni balla balla
n'és caigut de la muralla,
n'és caigut del bastió:
Sant Antoni ballador.

Sant Antoni va pel mar
amb una bella barqueta,
s'ha aquidrat tots los minyons
a un so de campaneta.

[00:13]