Corpus Arxiu de Tradicions de l’Alguer

Àudio (durada: 00:32)

 

Participants

Participant:
—Nom: CXG
—Professió: mestressa de casa
—Edat: 58 anys

Transcripció

MARINER, BON MARINER

“Mariner, bon mariner...
vist haveu i coneixut
lo meu amador d'en França?”
“Jo l'he vist i l'he parlat
i una ambaixada m'ha dat.
Una ambaixada m'ha dat:
que vos cerqueu altro amor,
que ell una altra n'ha trobat.”
“Jo set anys l'he aguardat
i altros set l'aguard encara.
Si en aqueixos set no ve
monja me troba posada.
Monja del monestir sant
que té el nom de Santa Clara.”

[00:33]