Corpus Arxiu de Tradicions de l’Alguer

Àudio (durada: 00:24)

 

Participants

Participant:
—Nom: CAF
—Professió: mestressa de casa
—Edat: 93 anys

Transcripció

SANT ANTONI BALLA BALLA

Sant Antoni balla balla
n'és caigut de la muralla
n'és caigut del bastió:
sant Antoni ballador.

Sant Antoni va pel mar
amb una bella barqueta
a 1 un so de campaneta
aquidra 2 los minyons.

______
1 variant: ‘amb un so...’;
2 variant: ‘...ha fet acudir els minyons...’.

[00:24]