Aquesta pàgina web del GrEP inclou una sèrie de bases de dades de parla infantil transcrita fonèticament per al català i el castellà i per a bilingües de català i castellà. Està destinada als investigadors interessats en l'adquisició del català i del castellà.

Totes les bases de dades usen el programa Phon com a interfície i representen treball en progrés: quan se'n tingui una versió final, seran també emplaçades al lloc web CHILDES.