Phon

1. En què consisteix l'aplicació Phon?

2. Com es fan les cerques?

3. Com es visualitzen els resultats de les cerques?

4. Exemples de cerca en Phon

 

1. En què consisteix l'aplicació Phon?

Per als interessats en la fonologia infantil, un grup de fonòlegs del llenguatge infantil ha desenvolupat un directori dins la base de dades CHILDES (TalkBank) per a corpora que hagin estat plenament transcrits fonèticament i fonològicament: s'anomena PhonBank. Aquest treball rep el patrocini de la beca RO1-HD051698 de NIH-NICHHD, lliurada a Brian MacWhinney i a Yvan Rose. El títol és "A Shared Database for the Study of Phonological Development." Aquestes bases de dades compten amb l'aplicació Phon i funcionen tant en MAC OS X com en plataformes Windows, a més de compartir el format XML de les dades de CHILDES.

Phon és una aplicació de programari de codi obert que facilita enormement la recerca en totes les àrees del desenvolupament fonològic. S'ha construït per a donar suport a la recerca en el desenvolupament fonològic (incloent el balboteig), l'adquisició de segones llengües i els problemes fonològics i amb la voluntat de facilitar l'intercanvi de dades entre investigadors. El Phon pot ser emprat tant per a l'anàlisi de dades fonològiques com per a investigar virtualment qualsevol altre tipus de qüestió fonològica, com ara la fonologia dels manlleus. El Phon permet l'enllaç a dades multimèdia, la segmentació d'unitats (p. ex., enunciat, mot), transcripcions secretes a càrrec de diversos transcriptors (multiple-blind transcription), l'etiquetatge automàtic de dades (propietats, sil·labificació), i comparacions sistemàtiques entre les formes fonològiques model (target) i les reals (actual). Totes aquestes funcions són accessibles a través d'una interfície gràfica amigable. Les bases de dades administrades amb Phon poden ser també consultades emprant un potent sistema de cerca adaptat a les necessitats del fonòleg.

Per a l'anàlisi fonològica de les dades, l'aplicació Phon disposa d'una potent eina per a fer cerques. Llegiu l'apartat següent per a saber com podeu utilitzar aquesta funció.

 

2. Com es fan les cerques?

Phon ofereix un sistema molt potent per a fer cerques tant en les dades transcrites com en altres tipus d'informació de les transcripcions, per exemple, el nom del participant o l'edat. D'una manera ràpida i senzilla, Phon permet cercar fonemes model (target) o reals (actual), típus de síl·laba, patrons accentuals, alineació de fonemes, alineació de grups de paraules, metàtesis consonàntiques i harmonies vocàliques o consonàntiques.

Com que els projectes de Phon estan formats per diverses sessions, el programa us permet fer cerques tant en una sessió en concret com en el projecte en general:

 

3. Com es visualitzen els resultats de les cerques?

La mateixa aplicació Phon us permet visualitzar les dades que obtingueu amb la cerca i, si cal, després les podeu editar. Podeu exportar les dades i desar-les en arxius transcrits independents, en arxius de text CSV (comma-separated value) o en fulls de càlcul Excel. Si ho exporteu en arxius CSV o en documents Excel, l'aplicació Phon us elaborarà un resum de la cerca a més dels resultats.

 

4. Exemples de cerca en Phon

Obriu el projecte Phon on vulgueu fer la cerca, entreu a la sessió que us interessi i aneu a Session > Search > Harmony. Ompliu els quadres de diàleg amb la informació següent:

Type of Harmony: Vowel
Type of Progression: Progressive / Regressive


Si voleu saber més coses sobre el Phon, consulteu la versió en anglès d'aquest apartat.