Recursos i enllaços d'interès

 

Recursos a la xarxa

CHILDES
http://childes.psy.cmu.edu/

El projecte de Child Language Data Exchange System (CHILDES) s'ha centrat en la construcció d'una base de dedes informatitzada per a l'estudi de l'adquisició del llenguatge infantil. Actualment la base de dades compta amb 230 corpora de 30 llengües diferents. Aquests corpora estan compostos de transcripcions d'interaccions verbals espontànies entre nens petits i els seus pares, companys de jocs, i mestres. Alguns dels corpora representen estudis longitudinals detallats de nens sols o de petits grups de nens enregistrats a través de diversos anys. D'altres representen estudis transversals de grans grups de nens enregistrats amb menys freqüència. La mida total de la base de dades de transcripcions és de 2,0 gigabytes. Moltes transcripcions estan enllaçades a fitxers multimèdia addicionals d'audio i video que permeten que els investigadors escoltin les interaccions com a enunciats individuals en qualsevol punt de la transcripció.

El projecte manté una llista de 4000 investigadors i estudiants de llenguatge infantil que han emprat la base de dades i té enregistrats aproximadament un total de 3000 articles publicats que s'han basat en l'ús d'aquests materials. El projecte també ha construït un conjunt d'aplicacions informàtiques que són útils per a avançar en la recerca en els diversos nivells de l'ús del llenguatge, incloent lexicó, sintaxi, morfologia, fonologia discurs i narrativa. La base de dades i les aplicacions estan disponibles gratuïtament per a ser descarregades de la xarxa a http://childes.psy.cmu.edu/. Demanem als usuaris potencials d'aquests materials que en llegeixin i segueixin les regles bàsiques que podran trobar al lloc web.

Torna

 

 

Enllaços d'interès