Atlas interactivo de la entonación del español


Basat en Hualde, J. I. (2005). The Sounds of Spanish. CUP: Cambridge

 

Contacto

Atlas interactivo de la entonación del español
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Universitat Pompeu Fabra
08018 Barcelona
Correo-e: pilar.prieto@upf.edu

Grup d'Estudis de Prosòdia

© 2009-2010 Atlas interactivo de la entonación del español

Con el patrocinio de


Con la colaboración de

Mapas
Laboratori d'Informació Geogràfica i Teletecció (LIGIT), UAB

  

Citation: Prieto, Pilar & Roseano, Paolo (coords). 2009-2013. Atlas interactivo de la entonación del español. http://prosodia.upf.edu/atlasentonacion/.