Atles interactiu de l'entonació del valencià


Cat-ToBI

Per anar a la pàgina dels materials d'entrenament per a l'etiquetatge en el sistema Cat_ToBI, cliqueu aquí

http://prosodia.upf.edu/cat_tobi/en/

Les principals referències sobre el sistema d'etiquetatge Cat_ToBI són:

Prieto, P. – Aguilar, L. – Mascaró, I. – Torres-Tamarit, F. - Vanrell, M.M. (2009). “L’etiquetatge prosòdic Cat_ToBI”. Estudios de Fonética Experimental XVIII, pp. 287-309. ISSN 1575-5533

  • Què és el Cat_ToBI?
  • El sistema d'anotació Cat_ToBI
  • Resum de les configuracions nuclears en català
  • Conclusions

Prieto, P. (in press). “The Intonational Phonology of Catalan”. Prosodic Typology 2, ed. by Sun-Ah Jun. Oxford University Press: Oxford.

Contacte

Atles interactiu de l'entonació del valencià
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Universitat Pompeu Fabra
08018 Barcelona
Correu-e: pilar.prieto@upf.edu

    Grup d'Estudis de Prosòdia      Atles interactiu de l'entonació del català

© 2011 Atles interactiu de l'entonació del valencià

 

Amb el patrocini de

Acadèmia Valenciana de la Llengua

Amb la col·laboració de

Càtedra Alcover-MollA-Villangómez

Mapes
Laboratori d'Informació Geogràfica i Teletecció (LIGIT), UAB