Atles interactiu de l'entonació del valencià


Presentació

L’Atles interactiu de l’entonació del valencià té com a objectiu la presentació sistemàtica d’una sèrie de materials en àudio i en vídeo per a l’estudi de la prosòdia i l’entonació dels parlars valencians, de tal manera que es puga realitzar un estudi de les característiques definidores de l'entonació valenciana i de la variació existent entre els diferents parlars. A través del mapa dels parlars valencians, l’usuari pot accedir de forma simple a diferents materials en àudio i vídeo dels diferents parlars valencians. Per a cada població, incloem els següents tipus de materials: 

  • Enquesta de situacions: Exemples en àudio de diferents tipus de contorns entonatius (uns 50 contorns per localitat) que expressen diferents matisos semàntics, obtinguts a través d'una enquesta de situacions.
  • Corpus de diàleg Map Task: Un fragment de parla en àudio obtingut d’una manera semidirigida mitjançant el mètode dels Map Tasks. Es tracta d'una tasca de cooperació entre dos parlants per a trobar el camí en un mapa.
  • Entrevista en vídeo: Un fragment de parla espontània obtingut mitjançant una entrevista en vídeo, extreta de diverses gravacions fetes per l'equip.

El projecte s’inscriu en un programa d’abast internacional que pretén proposar un sistema d’etiquetatge tonal ToBI per a diferents llengües (http://www.ling.ohio-state.edu/~tobi/). En esta pàgina hi podeu trobar la nostra proposta de transcripció prosòdica per al conjunt de la llengua Cat-ToBI, explicada a través d’un manual on es van mostrant exemples de diferents patrons entonatius i els símbols emprats per a l’etiquetatge. 

Volem que este lloc web siga una eina útil tant per a la recerca com per a la docència. Pel que fa a la recerca, posem a l’abast dels investigadors tota una sèrie de materials sonors per a l’estudi de la prosòdia i l’entonació catalanes. Pel que fa a la docència, el web facilita un accés senzill a exemples sonors de les entonacions de diferents parlars valencians. També es podrà aprendre, a través del manual Cat-ToBI, a etiquetar prosòdicament mostres de llengua oral. I finalment, el web també conté una pàgina de recursos que inclou  bibliografia especialitzada sobre l’entonació dels diferents parlars i sobre els corpus orals del conjunt de l'àmbit lingüístic.

Contacte

Atles interactiu de l'entonació del valencià
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Universitat Pompeu Fabra
08018 Barcelona
Correu-e: pilar.prieto@upf.edu

    Grup d'Estudis de Prosòdia      Atles interactiu de l'entonació del català

© 2011 Atles interactiu de l'entonació del valencià

 

Amb el patrocini de

Acadèmia Valenciana de la Llengua

Amb la col·laboració de

Càtedra Alcover-MollA-Villangómez

Mapes
Laboratori d'Informació Geogràfica i Teletecció (LIGIT), UAB