Back to main page
Comitès

Coordinadora

Pilar Prieto (ICREA - UPF)

Comitè organitzador

Sara Coego (UPF)
Celia Gorba (UPF)
Júlia Florit-Pons (UPF)
Joel Espejo (UPF)
Mariia Pronina (UPF)
Ingrid Vilà-Giménez (UdG)
Paula Sánchez-Ramón (UPF-UG)
Ting Yao (UPF)
Xiaotong Xi (UPF)

Comitè permanent

Dolors Font (Universitat de Barcelona)
Ignasi Mascaró (Institut Menorquí d'Estudis)
Lourdes Romera (Universitat de Barcelona)
Pilar Prieto (ICREA - Universitat Pompeu Fabra)
Maria del Mar Vanrell (Universitat de les Illes Balears)

Institut d'Estudis Catalans
Grup d'Estudis de Prosòdia

Disseny i implementació: Mariia Pronina, Joan Borràs-Comes i Santiago González-Fuente