català | english | español | occitan
NOTÍCIES Our research group is now on YouTube! Check it out and subscribe!

Benvinguts al web del Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP)

El Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP) forma part de la Unitat de Recerca en Lingüística (UR-Ling) del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra.

OBJECTIU

Comprendre el paper de la prosòdia i dels gestos en la comunicació humana, en la comprensió i en el processament del llenguatge. La nostra recerca té tres grans objectius: (a) investigar empíricament com els humans processen els patrons prosòdics i gestuals en combinació amb la parla; (b) incorporar aquest coneixement en models semàntics que modelin les àrees d’interfície amb altres components del llenguatge; i (c) investigar els beneficis cognitius i de desenvolupament de la prosòdia i el gest en el procés d’adquisició de llengües. La rellevància pràctica d’aquest darrer tema és gran, ja que la recerca en intervencions de tipus multimodal és central per millorar les habilitats lingüístiques en poblacions amb desenvolupament típic i atípic llenguatge.

MÈTODE

Utilitzem un mètode interdisciplinari (lingüístic i psicològic) en col·laboració amb altres grups de recerca. Combinem mètodes i tècniques com l’anàlisi lingüística, prosòdica i gestual, mètodes comparatius (adquisició, tipologia lingüística) i mètodes experimentals com el seguiment de la mirada (eye-tracking) i tècniques d’anàlisi neuronal en col·laboració amb d’altres grups.

LOCALIZACIÓ I CONTACTE

Adreça:
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Universitat Pompeu Fabra
C/ Roc Boronat, 138, 08018 Barcelona

Contacte: Pilar Prieto
E-mail:
pilar.prieto AT upf.edu
Tel.: +34 93 542 2311

FINANÇAMENT

Els nostres projectes d'investigació són finançats per fonts públiques, que inclouen:
Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO)
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Obra Social La Caixa (RECERCAIXA)

LLIBRES RECENTS

Frota, S. & Prieto, P.
(2015). Intonation in Romance. Oxford: Oxford University Press.
Prieto, P. & Esteve-Gibert, N. (Eds.) (2018). The Development of Prosody in First Language AcquisitionJohn Benjamins: Amsterdam.
Activitats
Untitled Document

Virtual MA Theses defenses

Dimecres dia 7 de juliol de 10:00 a 11:00 AM

Sara Muñoz
Titol: The prosodic marking of Referent Status in Catalan children's narrative discourse: A longitudinal study
Comissió avaluadora:
Presidenta: Sílvia Perpiñán (UPF)
Vocal: Maria del Mar Vanrell (UIB)
Secretària: Pilar Prieto (ICREA-UPF)

Dimecres dia 7 de juliol de 11:30 a 12:30 AM

Xianqiang Fu
Titol: The Relationship Between Musical Aptitude, Working Memory and Speech Imitation Abilities of Unknown Foreign Languages in Catalan Native speakers
Comissió avaluadora:
Presidenta: Sílvia Perpiñán (UPF)
Vocal: Joan Carles Mora (UB)
Secretària: Pilar Prieto (ICREA-UPF)

Dijous dia 8 de juliol de 10:00 a 11:00 AM

Paula Vilà
Titol: Visual Effects on the Perception of Persuasive Speech
Comissió avaluadora:
Presidenta: Carme Bach (UPF)
Vocal: Elisenda Bernal (UPF)
Secretària: Pilar Prieto (ICREA-UPF)

__________________

Upcoming conference

PAPE2021: Phonetics and Phonology in Europe 2021.
The Call for Papers for PaPE 2021 is now open! The conference will be held at Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) next 21-23 June 2021. Check it out here: https://pape2021.upf.edu/ 

__________________

CANAL DE YOUTUBE.

Segueix-nos en el nostre canal de YouTube. Aquí compartirem vídeos de conferències i congressos i materials que fem servir en la nostra recerca. Per subscriure't només has de clicar AQUÍ.

RECERCA


Prosòdia de les llengües romàniques
Avançar en el sistema de transcripció prosòdica per a les llengües romàniques.

Fonologia de l'entonació
Analitzar la funció fonològica i el significat de contrastos entonatius.

Prosòdia audiovisual
Estudiar la relació entre gestos, prosòdia i estructures lingüístiques.

L'adquisició de la prosòdia audiovisual
El desenvolupament de la prosòdia i els gestos, i com es relacionen amb l'adquisició de significat.

La relació temporal entre prosòdia i gestos
Com es coordinen els gestos i l'estructura prosòdica?

El processament cognitiu de la prosòdia
Determinar si les estratègies prosòdiques modifiquen els nivells d'atenció i de memòria.

Beneficis de prosòdia i gestualitat en el processament del llenguatge
Com la prosodia i el gest poden afavorir l'adquisició de L1, L2 i l'aprenentatge en general?

 

Geoprosòdia Autoaprenentatge Corpora Formació Enllaços
       

Design and implementation: Optimitza.cat / Joan Borràs-Comes