Curs interactiu i multimèdia destinat a l'aprenentatge autònom de la prosòdia

 

Demostració

Podeu accedir a una presentació del funcionament del lloc i dels materials preparats en el següent vídeo.

 

Publicacions

  • C. de-la-Mota , M. Marquina, P. Rovira (2008) “Curs interactiu i multimèdia destinat a l’aprenentatge autònom de la prosòdia”, dins Martínez i Añaños (coord.) Cap a l’espai europeu d'educació superior. Experiències docents innovadores de la UAB en ciències socials i en ciències humanes, Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior (IDES), UAB [inclou CD en tres idiomes] pdf (en castellano)

  • C. de-la-Mota , M. Marquina, P. Rovira (2008) “Curso interactivo y multimedia destinado al aprendizaje autónomo de la prosodia”, Demostració al “Racó de l’aprenentatge”, IV Jornades d’Innovació Docent, Universitat Autònoma de Barcelona, 17 y 18 de setiembre de 2008.

  • C. de-la-Mota, M. Marquina, P. Rovira (2007) “Creació d’un lloc web destinat a l'aprenentatge autònom de la prosòdia”, Unitat d’Innovació Docent en Educació Superior (IDES), Universitat Autònoma de Barcelona. Publicación en CD-ROM. ISBN 978-84-490-2557-0. pdf

 

 

Carme
de-la-Mota

Carme de-la-Mota

Dept. de Filologia Espanyola
Facultat de Lletres, Edifici B
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)

carme.delamota@uab.cat