català | english | español | occitan
Untitled Document
Becària predoctoral del GrEP
Edifici La Nau (UPF)
Tel. 93 542 1114
veronica.crespo@upf.edu

Verònica Crespo Sendra

Research interests

- Catalan intonation
- Dialectology
- Acquisition of intonation

 

Current projects

- Intonation phonology of Catalan dialects (Thesis project)
- Atles interactiu de l'entonació del català [http://prosodia.upf.edu/atlesentonacio/]
- Atles interactiu de l'entonació del valencià [http://prosodia.upf.edu/aev/]
- Acquisition of intonation

 

Selected Publications

Crespo-Sendra, V. (2010) «L'entonació de les oracions interrogatives absolutes: un estudi de contrast dialectal». Llengua i Literarura 21, p. 199-226.

Crespo-Sendra, V.; Vanrell, M.M.; Prieto, P. (2010) «Infomation seeking questions and incredulity questions: gradient or categorical contrast?». Proceedings of Speech Prosody 2010, Chicago, Illinois, USA, 11-14 May 2010.

Crespo-Sendra, V.; Vanrell, M. M.; Prieto, P. (2010) «Information-seeking questions vs. incredulity questions: a comparative study between dialects». The Fourth European Conference on Tone and Intonation.Stockholm University: Stockholm, 9-11 September 2010.

Crespo-Sendra, V; Vanrell, M.M.; Prieto, P. (to appear) «L’expressió de la incredulitat en català: un estudi prosòdic». Caplletra.

Design and implementation: Optimitza.cat / Joan Borràs-Comes