Back to main page

Programa

Cliqueu aquí per a obtenir una versió del programa en PDF.

9.30-10.30
How different are we? Labelling intonational variation across two Romance Languages: Catalan and Portuguese
Sónia Frota (Universidade de Lisboa)
10.30-11.00
Són diferents les estructures L*+H i L+>H* perceptivament?
Eugenio Martínez-Celdrán i Anna Ma. Fernández-Planas (Universitat de Barcelona)
11.00-11.30
CAFÈ
11.30-12.00
La percepció del focus contrastiu en català, espanyol i italià
Maria del Mar Vanrell, Antonio Stella, Barbara Gili-Fivela i Pilar Prieto
(Universitat Pompeu Fabra-Universitat Autònoma de Barcelona, Università del Salento i ICREA-Universitat Pompeu Fabra)
12.00-12.30
Els contrastos d’altura tonal en català
Verònica Crespo-Sendra i Joan Borràs-Comes (Grup d’Estudis de Prosòdia, Universitat Pompeu Fabra)
12.30-13.00
L'entonació dels vocatius: una primera mirada a l'espai romànic
Rafèu Sichel-Bazin, Joan Borràs-Comes, Carme de-la-Mota i Pilar Prieto
(Grup d’Estudis de Prosòdia, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Autònoma de Barcelona i ICREA-Universitat Pompeu Fabra)
13.00-15.00
DINAR
15.00-15.30
Els nivells de fraseig 3 i 4 en un corpus de conversa
Ariadna Benet (Hamburg University)
15.30-16.00
La pragmàtica i entonació dels oferiments
Lluïsa Astruc, Maria del Mar Vanrell i Pilar Prieto
(The Open University - University of Cambridge, Universitat Pompeu Fabra-Universitat Autònoma de Barcelona i ICREA-Universitat Pompeu Fabra)
16.00-16.30
Accent secundari i desaccentuació en català
Marianna Nadeu i José Ignacio Hualde (University of Illinois at Urbana-Champaign)
16.30-17.00
CAFÈ
17.00-17.30
Entonació dialectal de les interrogatives parcials en català
Paolo Roseano, Verònica Crespo-Sendra, Maria del Mar Vanrell i Pilar Prieto (Grup d’Estudis de Prosòdia, Universitat Pompeu Fabra-Universitat Autònoma de Barcelona i ICREA-Universitat Pompeu Fabra)
17.30-18.00
Test de consistència del sistema Cat-ToBI: visualitzant les distàncies
Lourdes Aguilar i David Escudero
(Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad de Valladolid)
18.00-18.30
Face gestures in audiovisual speech perception: linguistic disambiguation using a 3D animated character with NINOs platform
Cecília Puglesi
(Universitat Pompeu Fabra)
18.30-19.00
Debat: Conclusions i perspectives de futur
20.30
SOPAR


 

Disseny: Joan Borràs-Comes ··· Implementació: Núria Esteve-Gibert