Back to main page
Workshop sobre la prosòdia del català (8a edició)
Barcelona | 4 de juliol de 2016

El Workshop sobre la prosòdia del català (anteriorment «Workshop sobre entonació del català i Cat_ToBI») arriba a la 8a edició. En aquest workshop s'hi accepten propostes de comunicacions sobre qualsevol aspecte suprasegmental de la llengua catalana des d'un punt de vista fonètic i fonològic. També s'hi accepten contribucions a la recerca interdisciplinària sobre prosòdia catalana, incloent-hi la interfície entre prosòdia i pragmàtica, prosòdia i sintaxi, prosòdia i gestualitat, prosòdia i adquisició, entre altres.

Aquest workshop està organitzat per una xarxa de grups que fan recerca en prosòdia de la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona i l’Institut Menorquí d’Estudis. Es durà a terme a les instal·lacions de la UPF el 4 de juliol de 2016. L'assistència és gratuïta.

Enguany, al final del workshop, plantegem la següent sessió col·laborativa de transcripció entonativa, on es discutiran exemples especialment difícils, problemàtics o interessants en el marc del Cat_ToBI. Tota persona interessada a participar-hi i proporcionar-hi exemples cal que ho comuniqui a en Santiago González (santiago.gonzalez@upf.edu).

Sessió col·laborativa de transcripció en Cat_ToBI (1h aprox).
Coords: Santiago González, Paolo Roseano, Maria del Mar Vanrell

 

Ponent convidada
Maria del Mar Vanrell (Freie Universität Berlin)
Interfície prosòdia-sintaxi i variació dialectal en les interrogatives del català I l'espanyol

 

Institut d'Estudis Catalans
Grup d'Estudis de Prosòdia

Disseny i implementació: Joan Borràs-Comes i Santiago González-Fuente