Aquesta pàgina web del GrEP inclou una sèrie de recomanacions a l'hora de fer experiments conductuals. La pàgina també inclou l'explicació d'altres procediments i protocols que fem servir regularment, com ara els tests de fiabilitat. Està destinada a estudiants de postgrau i personal investigador en formació interessats en aquestes qüestions.