Obrir i desar
[
ObreDesa]

Aquest script obre automàticament cada un dels arxius de so que tenim en un determinat directori aparellat amb la seva textgrid i desa, també automàticament, aquelles modificacions que puguem haver de fer. És molt útil en  casos en què vulguem fer la repassada final d’un etiquetatge o segmentació.

Grup d'Estudis de Prosòdia