Segmentació de fitxers llargs
[
TallarArxiusLlargs]

Amb aquest script, podem segmentar arxius llargs en arxius més curts que tindran el nom que nosaltres decidim i prèviament introduïm a una textgrid. Per això, abans d’emprar aquest script, caldrà crear una textgrid amb una fila que ens permeti fer segments per intervals on hi introduirem el text corresponent al nom dels talls. Per això caldrà:

  1. Obrir l’arxiu de so llarg Read > Open long sound file.
  2. Crear una textgrid per intervals Annotate > To Textgrid. A All tier names, hi posarem “1” i a “Which of these are point tiers?” no hi posarem res. A continuació, clicarem OK.
  3. Ara clicarem els dos arxius, so i textgrids, i segmentarem el bocins que ens interessa tenir com a arxius de so independents tot introduint el nom que ens interessa.
  4. Penseu a desar la textgrid Praat Objects > Write > Write to binary file.

Grup d'Estudis de Prosòdia