Modificació de la durada
[Durada]

Aquest script permet de fer modificacions de durada de manera automàtica. Aquest en concret està dissenyat per escurçar 40 mil·lisegons el fragment de so que va del segon 0.490 al segon 0.747999. Per tant, fixeu-vos que hem deixat intacta la primera part (de 0 a 0.489999) i l’última part (de 0.748 a 1.523) de l’arxiu de so. Les fraccions indiquen la modificació de la durada. La nova durada es representa al numerador i la durada que teníem abans al denominador.

En tenir l’script adaptat, feu el següent:

  1. Obriu l’arxiu de so que vulgueu modificar i, a continuació, creeu un objecte Manipulation d’aquest arxiu clicant a To Manipulation i digueu-li OK.
  2. Obriu l’script, activeu l’objecte Manipulation i executeu l’script (feu Run).
  3. L’script us haurà creat un objecte que es diu DurationTier shorten. Activeu l’objecte Manipulation i el DurationTier shorten  i cliqueu a Replace duration tier.
  4. Ara ja teniu els canvis introduïts a l’objecte Manipulation i només caldrà fer la resíntesi. Per això, clicareu l’objecte Manipulation, a continuació Edit i se us obrirà una finestra. Comproveu que els canvis s’han executat tal i com volíeu.
  5. Aneu a File > Publish resynthesis. Ara tindreu un objecte nou a la llista d’objectes del Praat que s’anomena Sound fromManipulationEditor. Deseu-lo com a arxiu de so.

Important: les modificacions de durada podem implicar modificacions en l’alineació dels pics i les valls. Controleu que una vegada fetes les modificacions de durada, es manté l’alineació tal i com voleu.

Grup d'Estudis de Prosòdia