Etiquetatge i extracció de dades de durada i etiquetes (point i interval tiers)
[
CreaTextgrids+ExtreuDades2]

Aquest script crea automàticament una textgrid amb dues files d’interval per a cada un dels arxius de so que teniu en un determinat directori. A més, ens obre cada textgrid i cada arxiu de so per parells a mesura que els va creant. Això ens permet d’introduir el text que vulguem i que, després, extraurem amb l’script ExtreuDades2. Aquest script extreu les dades que hem introduït en les textgrids creades a partir de l’script CreaTextgrids. És important que quan us demani el nom del directori hi introduïu sempre la barra \ final. Si no, no funcionarà. Us demanarà també el nom amb què comencen els arxius, aquesta informació és optativa.

Grup d'Estudis de Prosòdia