català | english | español | occitan

¿Dónde estamos?

El Grupo de Estudios de Prosodia lleva a cabo la mayor parte de sus actividades en dos Campus: Campus de la Comunicació-Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y Campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

 

Campus de la Comunicació-Poblenou (Universitat Pompeu Fabra)

Cómo llegar al campus Comunicació-Poblenou (UPF)

Mostrar un mapa más grande

Dirección postal

Oficinas

Grup d’Estudis de Prosòdia
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Campus de Comunicació – Poblenou

C/Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

Tel. (+34) 93 542 2275 | (+34) 93 542 2409 | (+34) 93 542 2481

Oficina 53.720
Contacto: Pilar Prieto
Tel. (+34) 93 542 2311
Fax. (+34) 93 542 1617
pilar.prieto@upf.edu

Oficina 53.204
Contacto: Ïo Valls, Júlia Florit-Pons, Mariia Pronina, Patrick Louis Rohrer, Sara Coego, Xiaotong Xi, Yuan Zhang.
Tel. (+34) 93 542 1114 o (+34) 93 542 1115
io.valls@upf.edu, julia.florit@upf.edu, mariia.pronina@upf.edu, patrick.rohrer@upf.edu, sara.coego@upf.edu, xiaotong.xi@upf.edu, yuan.zhang01@estudiant.upf.edu

Oficina 53.420
Contacto: Celia Gorba
celia.gorba@upf.edu

 

 

Campus de Bellaterra (Universitat Autònoma de Barcelona)

How to get to campus Bellaterra (UAB)


Mostrar un mapa más grande

Dirección postal

Oficinas

Centre de Lingüística Teòrica (CLT)
Departament de Filologia Catalana

Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra

Tel. (+34) 93 581 2372 | (+34) 93 581 2371
Fax. (+34) 93 581 2782

Oficina IO-123
Contacto: Lourdes Aguilar
Tel. (+34) 93 581 3159

 

 

Departament de Didàctiques (Universitat de Girona)

Mostrar mapa

Dirección postal

Oficinas

Departament de Didàctiques Específiques

Plaça Sant Domènec, 9
17004 Girona

Tel. (+34) 972 41 80 00 | (+34) 648 83 86 51

Oficina 218
Ingrid Vilà-Giménez
Tel. (+34) 972 41 83 16
ingrid.vila@udg.edu

 

Design and implementation: Optimitza.cat / Joan Borràs-Comes