català | english | español | occitan

Where are we?

The Prosodic Studies Group carries out its activities at two campus: Campus de la Comunicació-Poblenou, Universitat Pompeu Fabra (UPF) and Campus de Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

 

Campus de la Comunicació-Poblenou (Universitat Pompeu Fabra)

How to get to campus Comunicació-Poblenou (UPF)

Show a bigger map

Postal address

Offices

Grup d’Estudis de Prosòdia
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Campus de Comunicació – Poblenou

C/Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

Tel. (+34) 93 542 2275 | (+34) 93 542 2409 | (+34) 93 542 2481

Office 53.720
Contact: Pilar Prieto
Tel. (+34) 93 542 2311
Fax. (+34) 93 542 1617
pilar.prieto@upf.edu

Office 53.204
Contact: Ïo Valls, Júlia Florit-Pons, Mariia Pronina, Patrick Louis Rohrer, Sara Coego, Xiaotong Xi, Yuan Zhang.
Tel. (+34) 93 542 1114 o (+34) 93 542 1115
io.valls@upf.edu, julia.florit@upf.edu, mariia.pronina@upf.edu, patrick.rohrer@upf.edu, sara.coego@upf.edu, xiaotong.xi@upf.edu, yuan.zhang01@estudiant.upf.edu

Office 53.420
Contact: Celia Gorba
celia.gorba@upf.edu

 

Campus de Bellaterra (Universitat Autònoma de Barcelona)

How to get to campus Bellaterra (UAB)


Show a bigger map

Postal address

Offices

Centre de Lingüística Teòrica (CLT)
Departament de Filologia Catalana

Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra

Tel. (+34) 93 581 2372 | (34) 93 581 2371
Fax. (+34) 93 581 2782

Office IO-123
Contact: Lourdes Aguilar
Tel. (+34) 93 581 3159

 

Departament de Didàctiques (Universitat de Girona)

Show map

Postal address

Office

Departament de Didàctiques Específiques

Plaça Sant Domènec, 9
17004 Girona

Tel. (+34) 972 41 80 00 | (+34) 648 83 86 51

Office 218
Ingrid Vilà-Giménez
Tel. (+34) 972 41 83 16
ingrid.vila@udg.edu

Design and implementation: Optimitza.cat / Joan Borràs-Comes