català | english | español | occitan

Beques i formació

 

Beques i contractes

FPI 2022 - Call for a research scholarship to carry out the doctoral thesis in Multimodal Language Acquisition and Learning

Àrees d'especialitat: fonètica; fonologia; pragmàica; adquisició del llenguatge

Description:The research group Group of Prosodic and Gesture Studies and Prosody Lab at the Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, Catalonia) announces an opening for a 4-year doctoral support position associated with.the project "Multimodal Communication (MCOM): The integration of prosody and gesture in human communication and in language learning" (PID2021-123823NB-I00), funded by the Spanish Ministry of Science and Innovation. The goal of the project is to analyze from an experimental perspective how human prosodic and gesture patterns are integrated in language and how they can together help boost language learning.
The scholarship is financed through the Research Personnel Training program (FPI) of the Spanish Ministry of Science at EC-GREP group and will lead to the development of a doctoral thesis in the Department of Translation and Language Sciences at the Universitat Pompeu Fabra (UPF). The FPI-2021 scholarships have a duration of up to 4 years and an annual gross salary of approximately € 16,250 for the first and second annuities, € 17,410 for the third and € 21,760 for the fourth. The position includes a monthly stipend, coverage by the Social Security system, and university fees related to doctoral study. The contract also includes the possibility of applying for a grant for a short-term internship in a lab abroad.

Specialty Areas: Linguistics / Bilingual language acquisition / Embodied Cognition / Narrative Intervention.

Application process: If you are interested, please contact Pilar Prieto (see contact information below) as soon as possible, and no later than January 20, 2023. Interested candidates are requested to send a motivation letter, a CV and a sample publication.
Interested parties will have to send their official application through the Spanish Ministry's website, providing the required documentation on the website from 12/01/2023 to 22/01/2023.

Contact information: pilar.prieto@upf.edu

Mailing Address for Applications:
Attn: Pilar Prieto
DTCL/Universitat Pompeu Fabra
Roc Boronat 138
Barcelona Catalunya 08018

 

Altres beques i contractes

Diferents institucions concedeixen beques per a estudiants que volen participar en grups de recerca i fer estudis de Postgrau i Màsters. En aquesta pàgina de la UPF hi trobareu un bon resum:

 

Formació : Màsters i Doctorats

Les activitats de docència dels membres del grup es realitzen en el marc dels estudis de Màster i Doctorat següents:

Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada

Es tracta d'un programa bàsicament acadèmico-investigador, que proporciona formació de postgrau en diversos àmbits de la lingüística teòrica i aplicada i que alimenta línies de recerca doctoral en aquests àmbits i també en lingüística computacional i en anàlisi del discurs. El màster també té una vessant professionalitzadora associada sobretot a l'aprenentge de llengüés i a la lexicografia i la terminologia. Per a més informació, cliqueu aquí.

Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge

CCiL és un programa de postgrau (màster i doctorat) interuniversitari i interdisciplinari en Ciència Cognitiva que respon a la necessitat de superar les barreres acadèmiques actualment existents entre els diversos àmbits de la Ciència Cognitiva. El programa es centra especialment en la percepció i adquisició del llenguatge, el processament sintàctic i semàntic de la parla, la relació entre semàntica i cognició, l'estructura lògica del llenguatge i els fonaments epistèmics i conceptuals del seu estudi, l'anàlisi computacional del llenguatge i en la relació entre els diferents àmbits de la Ciència Cognitiva. Per a més informació, cliqueu aquí.

Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes

L'objectiu del màster és proporcionar una formació específica i avançada en llengua i literatura catalanes, tant pel que fa als aspectes teòrics com pel que fa als aspectes més aplicats. El màster, que permet una orientació cap a la investigació, està estructurat en dues especialitats: Lingüística catalana i Literatura catalana. Per a més informació, cliqueu aquí.

Màster Oficial en Llengua Espanyola i Literatura Hispànica

L'objectiu d'aquest màster és formar investigadors que dominin completament i profunda, tant des d'un punt de vista teòric com aplicat, els camps de la llengua espanyola i la literatura hispànica. Per a més informació, cliqueu aquí.

Màster en Fonètica i Fonologia

El màster té una durada d'un any (60 crèdits europeus) i s'articula al voltant de 3 mòduls. Els dos primers (fonètica i fonologia) són comuns per a tots els alumnes. El tercer pot escollir-se d'entre quatre especialitats. Cada mòdul està compost per una sèrie de matèries que, alhora, estan compsotes per un grup d'assignatures. Per a més informació, cliqueu aquí.

Design and implementation: Optimitza.cat / Joan Borràs-Comes