català | english | español | occitan
 Untitled Document

Investigador predoctoral del GrEP (becària FI)

Edifici La Nau (UPF)
Tel. 93 542 1115
olga.kushch@upf.edu

Olga Kushch

Research interests

Language acquisition
Multimodal communication
Audiovisual Prosody
Prosody & Gestures
Gestures and second language acquisiton

 

Current projects

The benefits of gesture in the foreign language classroom: The acquisition of novel words  - PhD Thesis Project codirected by Pilar Prieto (ICREA-UPF) and Carmen Pérez Vidal (UPF).

The role of prosodic and gestural prominence in L2 words acquisition

The impact of modes of representation on L2 words acquisition

 

Selected Presentations

2015

Kushch, O., Pérez Vidal, C., Gullberg, M., Prieto, P. The impact of observer and character viewpoint gesture on novel second language vocabulary acquisition. Oral presentation at 3rd European Symposium on Multimodal Communication MMSYM 2015, Dublin (Ireland), September 17-18, 2015.

Kushch, O., Igualada, A., Prieto, P. Do beat gestures and prosodic prominence help when acquiring novel words in a second language? Poster presentation at Eurosla 2015 conference, Aix- en-Provence (France), August 26-29, 2015.

Kushch, O., Igualada, A., Prieto, P. Efectes de la prominència prosòdica i gestual en l'adquisició de paraules d'una segona llengua. Oral presentation at VII Workshop sobre l´entonació del català. Barcelona (Spain), June 22, 2015.

Kushch, O., Igualada, A., Prieto, P. The role of audio-visual prominence on the acquisition of novel words in a second language. Poster presentation at International Conference - Prominence in Language (ICPL). Cologne (Germany), June 15-17, 2015.

Kushch, O., Pérez Vidal, C., Gullberg, M., Prieto, P. The impact of observer viewpoint and character viewpoint gestures on vocabulary acquisition in a foreign language. Oral presentation at Workshop UR-ling 2015. Barcelona (Spain), May 21, 2015.

Design and implementation: Optimitza.cat / Joan Borràs-Comes