Situació:Deman a un amic si vol venir a beure un cop amb tu.

Interpretació de l’enunciat: Oferiment.

Informant: J-P. C.

Descripció: Aquest enunciat consta d’un sol domini entonatiu. Hi trobem dos accent tonals alts associats a les síl·labes tòniques vols i –nir. L’accent nuclear és baix i precedeix els tons de frontera ascendents, tots ells alineats amb el darrer mot de la seqüència.

Enunciat: Vols venir beure un cop?