Situació: Digues els dies de la setmana.

Interpretació de l’enunciat: Enumeració neutra de tipus ascendent.

Informant: J-P. F.

Descripció: L’enunciat consta de set dominis entonatius. En els sis primers dominis entonatius el patró d’actuació és el mateix: tenen una inflexió final ascendent. En el cas del setè domini entonatiu hi ha una configuració nuclear descendent.

Enunciat: Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge.