Situació: T’han preguntat si preferixes peres o bananes. Tu respons que bananes.

Interpretació de l’enunciat: Declarativa neutra

Informant: J-P. F.

Descripció: Aquest enunciat consta d'un sol domini entonatiu. L’accent nuclear es troba alineat a la síl·laba tònica. Es tracta d’un accent alt i precedeix un to de frontera descendent.

Enunciat: Bananes.