Situació: Ets al parc amb la teua neboda, la Maria. Corre i s’allunya. Tu patixes perquè per l’avinguda que hi ha a la vora del parc hi passen molts cotxes. Dis-li que vingui.

Interpretació de l’enunciat: Ordre.

Informant: M. C.

Descripció: Aquest contorn consta de tres dominis entonatius. El primer domini presenta un accent tonal ascendent associat a la primera síl·laba tònica vi- i una davallada del to a la posttònica. El to de frontera que separa el primer i el segon domini és descendent. El segon domini es caracteritza per dos accents tonals de tipus ascendent, alineats amb les síl·labes vi- i –quí, amb una davallada del to entre aquests dos accents. El to de frontera que separa el segon i el tercer domini és ascendent. El tercer domini presenta dos accents tonals descendents alineats amb les síl·labes ha i –tu-.La seqüència es clou amb uns tons de frontera de tipus descendent.   

Enunciat: Vine, vine aquí que hi ha votures.