Situació: Una veïna teua et conta que hi ha anat un senyor per fer una revisió de la instal·lació del gas i que no l’ha deixat entrar perquè no tenia prou diners per pagar-li. Ell ha dit que l’endemà hi tornaria. Pregunta-li què li dirà, si torna.

Interpretació de l’enunciat: Interrogativa parcial neutra de més d’una unitat tonal amb matís d’interès.

Informant: M. C.

Descripció: Aquest enunciat consta de dos dominis entonatiu. El primer presenta dos accents tonals, un d'alt sobre la síl·laba tor- i un d'ascendent que es produeix durant la síl·laba -nir. El to de frase que separa els dos dominis entonatius és alt. El segon domini consta de dos accents tonals alts produïts durant les síl·labes què i -ràs. El contorn es clou amb una cadència descendent.

Enunciat: Si torna venir, què li diràs?