Situació: Veniu de dinar amb un amic i veues que s'arresta davant d'una pastisseria. Demana-li (tot estranyat perquè veniu de dinar) si encara té fam.

Interpretació de l’enunciat: Pregunta exclamativa amb matís d'estranyesa.

Informant: M. C.

Descripció: Aquest enunciat consta d’un sol domini entonatiu. Hi trobem un accent descendent associats a la síl·laba –nat-. El to de frotnera final és baix.

Enunciat: Que ets pas ben dinat?