Situació: Un amic teu et necessita per fer una feina. Tu hi pots anar dilluns, dimarts, dijous o divendres. Pregunta-li si vol que hi vagis dilluns, dimarts, dijous o divendres.

Interpretació de l’enunciat: Interrogativa parcial amb enumeració.

Informant: M. C.

Descripció: Aquest contorn consta de cinc dominis entonatius. En el primer domini entonatiu hi ha un accent tonal ascendent alineat a la síl·laba tònica va- que va seguit d’un to de frontera descendent a la síl·laba posttònica. Els tres dominis entonatius següents pertanyen als elements de l’enumeració i segueixen un mateix patró d’actuació: tenen un accent tonal ascendent alineat a la síl·laba tònica de cada un. L’últim domini entonatiu es caracteritza per un accent nuclear ascendent alineat a la síl·laba tònica –ven- que precedeix un to de frontera descendent a la síl·laba posttònica.

Enunciat: Que vols que hi vagi dilluns, dimarts, dijous, divendres?