Situació: Has comprat gelat de vainilla i d’avellana pel teu sant. Pregunta als convidats si volen gelat de vainilla o d’avellana.

Interpretació de l’enunciat: Interrogativa amb disjunció.

Informant: M. C.

Descripció: L’enunciat consta de tres dominis entonatius. El primer domini entonatiu té un accent tonal ascendent alineat a la síl·laba tònica –leu. A continuació, en el segon domini entonatiu, hi ha un accent tonal ascendent realitzat a la síl·laba tònica –ni-. En el tercer domini entonatiu es troba una cadència final descendent amb un accent nuclear també descendent a la síl·laba tònica –lla-.

Enunciat: Que voleu gelat de vanilla o d'avellana?