Situació: Entres a una botiga i sents una oloreta de panadó molt bona. Dis-li-ho, a la fornera.

Interpretació de l’enunciat: Exclamativa.

Informant: P. P.

Descripció: Aquest contorn consta de tres dominis entonatius. En tots tres dominis es repeteix un mateix patró d’actuació: tenen un accent tonal ascendent realitzat a la última síl·laba tònica de cada domini que va seguit d’un to de frontera descendent. Tot i això hi ha un lleu descens ja que el primer accent tonal és més alt que el segon i el tercer progressivament.

Enunciat: Què bona flaire que fa, aquesta pizza!