Situació: T'han demanat on anaves, però no saps si l'has entès bé. Demana si és això, lo que t'han demanat.

Interpretació: Pregunta reiterativa parcial de tipus neutre d’una unitat tonal.

Informant: S. S.

Descripció: Aquest contorn presenta tres dominis entonatius. El primer, la conjunció ma, consta d'un accent alt, seguit d'un to de frontera baix. En el segon, una interrogativa parcial, hi trobem un accent alt, a co-, i un de descendent, a -nat. Un to de de frontera baix delimita aquest segon domini. La interrogativa reiterativa parcial presenta un accent descendent, amb la pretònica realitzada en un to extra alt. En la síl·laba posttònica -va, s'hi realitza un to de frontera baix.

Enunciat: Ma cosa m'has demanat? On anava?